Dovolená vůbec nesplnila vaše představy. Ubytování neodpovídalo avizované kategorii. Delegátka se o vás nestarala, jak měla... A spousta spousta dalších nedostatků, za které jste si rozhodně nezaplatili. Co s tím?

• Reklamaci uplatněte nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu a žádejte finanční kompenzaci. Cestovní kancelář (CK) musí vyřídit reklamaci do 30 dnů, jinak jí hrozí pokuta.

• Neuzná-li cestovka reklamaci či navrhne nedostatečné odškodnění a nejeví ochotu se dohodnout, spojte se s dalšími účastníky zájezdu a s CK jednejte společně.

 Jinou možností je upozornit vedení, že pokud nezjedná nápravu, zveřejníte stížnost na veřejném fóru ne www.spotrebitel.cz, kde si zákazníci vyměňují zkušenosti. Když neuspějete, požádejte o pomoc některou ze spotřebitelských  organizací, například sdružení Spotřebitel.cz, které kontaktujte na poradenské lince 224 811 111 či mailem: poradna@spotrebitel.cz.

 Nejzazším řešením je domáhat se svých práv soudní cestou. Pokud jste přesvědčeni, že služby CK nejsou poskytovány v odpovídající kvalitě nebo že se cestovka dopouští klamání spotřebitele (v cestovním katalogu uvádí mylné informace), spravte o tom příslušný živnostenský úřad. Ten má právo v případě porušení zákona uložit CK vysokou pokutu, nebo jí dokonce může odebrat živnostenské oprávnění.

Jedete letos na dovolenou s cestovní kanceláří nebo individuálně? Jak jste proti nedostatkům či dokonce proti krachu CK pojištěni?

Reklama