Dobu, kterou tráví dítě mimo rodinu a školu, mívají někteří z nás ve zvyku vnímat jako jakýsi nedůležitý meziprostor - volný čas - tedy čas, kdy se vlastně neděje nic podstatného. Dítě se ovšem rozvíjí vždy a všude, říká PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog. Navíc v dnešní rychlé, uspěchané době, dodává, není výhodné ztrácet čas. Musíme se proto zajímat i o to, co, kde a s kým dělá naše dítě cestou ze školy.

Česká rada dětí a mládeže svolala na předškolní středu 30.8. tiskovou konferenci nazvanou právě ,,Cestou ze školy". Soustředila se především na problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže a na prevenci nežádoucích sociálních jevů, jako je kontakt s drogami, vandalismus, krádeže a pod. Na otázky novinářů odpovídali Pavel Tratina, předseda ČRDM, Mgr. Tomáš Novotný, pedagog a předseda asociace TOM (Turistické oddíly mládeže), Mgr. Milan Černý, vedoucí centra primární prevence Prev-Centrum a jako čestný host PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog a přednášející na katedře psychologie FFUK.

Kdo hledá, najde Adama
Adam.cz je internetový portál ČRDM, na kterém se lze seznámit s činností tohoto sdružení zastřešujícího téměř stovku členských organizací s více než dvě stě tisíci individuálních členů. ČRDM je jedinou národní radou sdružení dětí a mládeže v České republice. Vznikla v červenci 1998 z popudu Junáka - svazu skautů a skautek ČR, Pionýra, Asociace turistických oddílů mládeže, YMCA, Folklórního sdružení, České tábornické unie a Asociace křesťanských sdružení mládeže. ČRDM vydává zpravodaj Archa a organizuje každoroční akci Bambiriáda - několikadenní květnový festival, poskytující organizacím věnujícím se práci s dětmi a mládeží prostor k prezentaci a dětem zábavu - Bambiriáda probíhá v několika desítkách měst, včetně měst v Polsku a na Slovensku a každoročně ji navštíví kolem dvou set tisíc lidí.

K čemu je nám ČRDM?
Posláním ČRDM je podporovat v duchu "Úmluvy o právech dítěte" oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze pomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální, zvyšovat prestiž mimoškolní výchovy ve společnosti a přispívat ke zlepšování podmínek pro dobrovolníky, kteří s dětmi a mládeží v jejich volném čase pracují. Úkolem ČRDM je především zastupovat organizace, které sdružuje, v kontaktu s orgány právními a zákonodárnými - pomáhá menším spolkům s administrativou, zajišťuje pojištění, jedná s vládou a poslanci, s Ministerstvem zdravotnictví, pomáhá získávat a rozdílet finanční prostředky, zkrátka je oporou pro ostatní organizace všude tam, kde  nestačí nadšení a pedagogický um vedoucích a kde nastupuje úmorný boj s byrokracií. Umožňuje také takzvané síťování - výměnu a sdílení informací mezi jednotlivými organizacemi.

Kdo si hraje, nezlobí
Jedním ze základních prvků prevence sociopatologických jevů je začlenění dětí do nějaké zájmové organizace, říká Mgr. Černý. Rodiče totiž v dnešní době děti často příliš výchovně nevedou. Členství v zájmové organizaci je tak pro mladého člověka příležitostí setkat se s pozitivními vzory nejen v podobě dospělých, ale také starších dětí a vrstevníků. Zatímco dospělý, natož pak rodič, je pro dítě nedostižný a dokonalý vzor, dodává k tomu PhDr. Mertin, je o něco starší dítko vzorem dosažitelným - mladší jedinec má pocit, že může dokázat být také takový, zatímco ten straší si připomene své začátky a učí se péči a zodpovědnosti vůči mladším.

Válka o děti
Mezi organizacemi, věnujícími se dětem, zuří v podstatě konkurenční boj, tvrdí Mgr. Novotný. Dětí je totiž nedostatek a prakticky všechny organizace mají volné kapacity vedoucích. Ti se obzvláště po prázdninách, plni elánu a nadšení z letních měsíců, pouští do náboru nových členů. Konkurence mezi jednotlivými organizacemi je ovšem obvykle spíše v přátelském duchu - skutečným "nepřítelem" jsou především počítačové hry a televize, u nichž tráví děti čím dál tím víc času. Důležitá je tak prezentace jednotlivých organizací, některé si dokonce platí reklamy v novinách (Junák) a snaží se všemožně upoutat děti a přitáhnout je k volnočasovým aktivitám. Hlavním čílem většiny těchto organizací je podpořit všestranný rozvoj dítěte. Jsme mimo jiné jakýmsi garantem proti obecné blbosti, říká k tomu Mgr. Novotný - děti se naučí i takové praktické věci jako kdy si mají vzít pláštěnku, jak rozdělat oheň, jak se cestuje vlakem a pod. Především se ovšem učí žít a pracovat v kolektivu - rozvíjí se v nich schopnost spolupráce a zodpovědnosti - a to jsou dimenze, jejichž podpoře se ani škola, ani většinou velmi individualistická výchova v rodinách nevěnuje.

Ani moc, ani málo
Není samozřejmě dobré, když má dítě veškerý čas zorganizovaný a prakticky jde z činnosti do činnosti, upozorňuje PhDr. Mertin. Dítě potřebuje také nějaký skutečně volný čas, čas pro lenošení, čas pro sebe. Ale také není optimální, když dítě veškerý čas, který netráví ve škole, "profláká". Takových dětí je v Praze kolem 10 - 20 %. Když mi rodiče v poradně řeknou, uvádí dětský psycholog, že se dítě věnuje jedné zájmové činnosti, je to pozitivní, ale obvykle je pobídnu, aby mu našli ještě nějakou. Optimum je tak dvě, tři. Ale je to, samozřejmě, individuální. Obecně je dobré, aby byly děti rozvíjeny po všech stránkách, snad kromě těch obzvláště talentovaných v nějakém směru, tam je určitá specializace pochopitelná, ale jinak by činnost dítěte měla být co nejpestřejší - nikdy nevíme, co se mu v životě hodí.

Úspěch je to, co nás žene
Jedním z důležitých motivačních faktorů je pro člověka, a pro dítě neméně, úspěch. Zájmové organizace mohou dětem, kterým se třeba ve škole z nějakých důvodů nedaří, poskytnout zážitek úspěchu, zdůrazňuje PhDr. Mertin. Navíc když nemá dítě co dělat, napadne ho lecos - a jen velmi výjimečně to jsou nějaké ušlechtilé myšlenky, většinou jde spíš o nějaké lumpárny. Mnoho současných politiků prošlo našimi oddíly, říká Mgr. Novotný, a i když to možná není nejlepší vizitka, když je srovnáme s těmi, kteří neprošli, pořád jsme na tom dobře. Zájmová činnost navíc narozdíl od školství netrpí feminizací, a tak mají děti větší příležitost najít si u nás mužské vzory, které jim nejenom ve školách, ale často i v neúplných rodinách mohou chybět.

Kdo hlídá hlídače?
Média se o nás obvykle zajímají jen tehdy, když se něco negativního přihodí, konstatuje Mgr. Novotný. Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že mezi všemi našimi vedoucími se najde nějaký nezodpovědný nebo dokonce zlý člověk, dodává, ale vzhledem k tomu, že dnes může s dětmi pracovat prakticky kdokoliv, jsme přece jen značnou zárukou odbornosti a lidských kvalit našich vedoucích - máme systém atestací pro vedoucí, pořádáme odborné kursy, na naše akce nemůže jet nikdo, kdo neprošel alespoň základní průpravou. Nedostatkem vedoucích netrpíme, i když je zajímavé, že tak 30-35 % z nich jsou kantoři - zjevně jim práce s dětmi ve školách nestačí. Úplně optimální samozřejmě je, když si naše oddíly vychovávají vedoucí sami - když lidé zkrátka projdou organizací jako děti a pak v ní zůstanou jako vedoucí, ale děláme samozřejmě i nábory. Koho je nedostatek jsou lidé, ochotní věnovat se administrativě a byrokracii. S dětmi pracuje každý rád, ale všechny ty neustále se měnící předpisy nás neuvěřitelně sešněrovávají. A i od toho je tady ČRDM, aby proti těmto nešvarům bojovala a pomáhala vedoucím orientovat se v předpisech a poradit si s administrativou. Kdybychom to nechali jenom na lidech ,,z venku", kteří s dětmi nepracují, tak by nám třeba z táborů udělali neuvěřitelně hygienické místo, ovšem naprosto nevhodné k životu, natož pak k nějaké činnosti.

Byla jste členkou zájmové organizace? Jak na to vzpomínáte? Znáte jenom Pionýra ,,z donucení", nebo jste někam chodila dobrovolně? Pomáháte dnes nějaké zájmové organizaci? Jste vedoucí? A co dělají ve volném čase Vaše děti? Kam chodí? Baví je to? Co byste doporučila jiným maminkám?

Reklama