Obří Buddhové
5d68e6c9616a6obrazek.png

O Srí Lance se často říká, že je nejstarší kolébkou buddhismu, který zde zapustil své první kořeny již před dvěma tisíci lety. Buddhističtí Sinhálci, kteří tvoří 73% místních obyvatel, jsou této tradici stále věrní, a proto také na buddhistické chrámy s nádhernými svatyněmi, sochami a nástěnnými malbami narazíte téměř na každém kroku. Pokud se chcete vydat po Buddhových stopách, určitě zavítejte na známá poutní místa, jako je Chrám Buddhova zubu ve městě Kandy, posvátná hora Adam´s Peak (Sri Pada), na jejímž vrcholu se nachází posvátný otisk Buddhovy nohy (a který je cílem poutí věřících všech čtyř hlavních duchovních směrů ostrova – vedle buddhismu i hinduismus, křesťanství a islám) nebo Sri Moha Bodhi v Anuradhapuře.
5d68e6d6da0fcobrazek.png

S buddhismem se na ostrově setkáte všude. Nejzřetelnějším projevem jsou četné chrámy, barvité náboženské oslavy a početné populace mnichů. Univerzálním symbolem buddhistické architektury jsou stúpy neboli dágoby, které v prvních staletích symbolicky reprezentovaly Buddhu.
5d68e7b46640dobrazek.png
Později už vznikaly i sochy Buddhy, mnohdy v nadživotní velikosti. Některé jsou opravdu ohromné, dosahují výšky až třiceti metrů, aby ukázaly Buddhovy nadlidské vlastnosti. Buddhistické chrámy na Srí Lance mají velmi rozmanitý tvar a velikost, někdy mají základy obrovitých klášterů, jako například v Polonnaruwě, jinde jsou schované do chladných jeskynních vysoko ve skále, jako třeba v Dambulle. V těchto jeskynních chrámech, které jsou vytesány do mohutné žulové skály čnící 160 metrů nad okolní krajinou, můžete obdivovat nejen stěny pokryté krásnými malbami, prý nejkrásnějšími na celé Srí Lance, ale také ohromné množství Buddhových soch, včetně čtrnáctimetrové, vytesané z jednoho kusu skály, znázorňující spícího Buddhu. A kdyby vám těch čtrnáct metrů bylo málo, tak hned dole u schodů vedoucích do jeskynních svatyní, se můžete v rámci trochu kýčovitého Zlatého chrámu pokochat zlatým třicetimetrovým Buddhou v lotosové pozici.
5d68e6ed497bbobrazek.png
O buddhismu naleznete spoustu informací na internetu, ve spojitosti se Srí Lankou je detailně zpracovaný v průvodci Lonely Planet

Erotika na skále
5d68e732923cfobrazek.png

5d68e7d1d35b7obrazek.pngJedno z míst, které určitě nesmíte minout je Sigiriya. Jedná se zřejmě o nejdramatičtější památku na Srí Lance. Na vrcholku velikánské skalní hory Lion Rock (Lví skála) sedí pozůstatky královského města z 5. století, tehdy hlavního města ostrova. Na první pohled nedobytně vyhlížející pevnost se tyčí 200 metrů nad okolní krajinou. Na tuto „Lví skálu“ se dostanete po kamenných schodech vytesaných přímo do skály. Zespodu to vypadá na pořádně perný výšlap, ale není to v důsledku tak hrozné (i když ke konci už se vám budou trochu zapalovat stehna). V polovině výstupu si budete moci trochu odpočinout ve skalní stěně u tzv. Zrcadlové zdi. Ta byla původně pokryta vysoce leštěnou omítkou z vápna, vaječných bílků, včelího vosku a medu a krásně se tak leskla. Dál nahoru po skále vede řada vápencových schodů strmě až na Lví plošinu - větší relaxační místo s lavičkou a monstrózním vstupem do poslední části výstupu ve formě gigantického kamenného lva. Trochu vás zde mohou překvapit velké klece z drátěného pletiva, které mají sloužit jako ochrana proti útokům včel, protože před převisem vlevo od schodů visí několik velkých hnízd. Ta se bohužel zatím nepodařilo ani pomocí chemikálií ani dalších metod vypudit, ale myslím, že byste museli mít velké „štěstí“, aby se vrhli zrovna na vás.
5d68e7683c97fobrazek.png
Úzké železné schodiště připevněné k holé skále, které odtud vede na vrchol, může být pro ty, kteří trpí závratí, velkým oříškem. Osobně si vždycky začnu zpívat, nedívám se dolů a soustředím se jen na svižný výstup, aby mě propast pode mnou nepřitahovala víc, než je nutné. I tak je to trochu nepříjemné završení výšlapu, i když poměrně krátká. Na vrcholové plošině už jen nevycházím z údivu, jak je rozlehlá. Stával zde palác vládce Kassapa a skoro celá plocha byla zastavěna budovami. Jednalo se o kombinaci nedobytné pevnosti a zároveň i místa rozkoší. Ještě dnes je na skále možné spatřit nástěnné malby zobrazující spoře oděné ženy, tzv. Sigirijské krásky, které zřejmě byly kdysi skutečné. Je překvapivé, že se tyto malířské výjevy dochovaly, když si uvědomíme, že před Kassapou i po něm sloužila Sigiriya jako klášter obydlený buddhistickými mnichy. Nedokážu si představit, jaký mnich by mohl pře odhalenými ňadry v klidu meditovat. Ale k zachování této roztomile erotické historie určitě pomohlo, že bylo místo od roku 1155 opuštěno a na dlouhá staletí zapomenuto. Z královského paláce dnes zůstaly jen čtvercové cihlové základy, terasovitá zahrada, a velká vodní nádrž, ve které se prý vládce rád koupal. A samozřejmě i velkolepý výhled dolů na vodní zahrady a zelenou přírodu.

5d68e79d4f73eobrazek.png

Vše o Sigiriya, Lví skále, včetně výše vstupného, se dozvíte na oficiálních stránkách https://www.sigiriya.info/.

Polonnaruwa
blobid0.png

Bývalé královské město Polonnaruwa naleznete ve střední části Srí Lanky, kde spolu s městy Anuradhapura a Kandy tvoří jeden z vrcholů tzv. kulturního trojúhelníku. Toto starověké město bylo po celá tři staletí hlavním městem a centrem sinhálského království. Jeho stáří se odhaduje kolem tisíce let a dnes patří mezi největší historická města na celé Srí Lance. V době svého rozkvětu ve 12. století zde vznikly rozsáhlé zahrady, velké množství soch Buddhů, mnoho paláců i mnoho dalších staveb, které zde existují dodnes v relativně dobře zachovalém stavu. V rámci různých archeologických skvostů můžete prozkoumat například rozsáhlé ruiny královského paláce s citadelou. Roku 1982 byla Polonnaruwa zařazena na Seznam světového dědictví UNESCO.

Inspiraci na různé tematické okruhy po Srí Lance, zejména ty kulturní a náboženské, získáte na http://www.youlanka.com/.

Reklama