Jeruzalém nabízí tolik památek a zajímavých míst spjatých se všemi třemi světovými náboženstvími, že každý, kdo jej navštíví, má co dělat. Proto si naplánujte, co chcete vidět, a mějte časové rezervy, poutníků a turistů, kteří chtějí vidět to samé, je mnoho. Město tvoří čtvrti, které jsou velmi odlišné. Přejdete ulici, a jste v jiném světě.

Srdcem Jeruzaléma je Staré město, obehnané zdí. Je to území původního starobylého Jeruzaléma. Tady najdete většinu památek – kostelů, mešit, synagog, významných staveb a míst, která prošla dějinami. Zde jsou ta místa, která jsou popsána v Bibli, můžete projít pomyslnou Křížovou cestou (Via Dolorosa) od Lví brány až na Golgotu. Sáhnout si na balzamovací kámen posledního pomazání, kde ležel Ježíš, stejně tak se pomodlit u Zdi nářků pod Skalním dómem.

Izrael

Pokud budete zvídaví, určitě najdete schody, které vedou na střechy domů, kde k vašemu údivu vede cesta pro pěší – mnozí ji používají jako zkratku mezi jednotlivými čtvrtěmi, kde se nemusí tlačit s davy turistů. Stejně tak si můžete koupit lístky pro návštěvu podzemí, a objevíte tak odkryté podzemní město, kde Zeď nářků je dlouhá 500 metrů, zde si sáhnete na místa, kudy kráčel král Herodes…

Izrael

Prostě Jeruzalém vám nabízí podívanou ve všech úrovních své náruče. Jde jen o to se rozhodnout, co jste schopní pojmout.

Čtěte naše články:

Původní město

Starý Jeruzalém byl původně obehnán masivními hradbami, které město chránily. Ty neodolaly nájezdům dobyvatelů, nicméně dnešní hradby kopírují ty předešlé. Dnešní opevnění bylo zrenovováno v patnáctém století díky vládě Turků. Turecký sultán Sulejmán I. Nádherný dal tyto hradby v letech 1537–1542 přestavět a město znovu zabezpečit. Město je rozděleno na čtyři odlišné čtvrti – křesťanskou, židovskou, muslimskou a arménskou. Každá čtvrť je jiná, má svou atmosféru, mění se lidé, obchody, stánky, restaurace a bistra... v židovské čtvrti pak najdete i rozdílnou architekturu.

Izrael

Městské brány

Do města se vcházelo díky osmi branám. Funguje ale jen sedm bran, protože Zlatá brána, obrácena na Olivovou horu, byla zazděna (dle náboženských knih má touto branou vstoupit do města Mesiáš a její zazdění má bránit jeho příchodu).

Promenáda po hradbách

Dnes je možné po velké části hradeb chodit, je zde promenáda pro pěší – lístek za 16 NIS (1 NIS je 5 Kč) si můžete koupit hned u Jaffské brány, kde je i začátek túry. Sama jsem si část hradeb prošla, ale není z nich dobrý výhled, otvírají se vám jen zadní zákoutí domů. Byla jsem ráda, že jsem došla k Damaškové bráně, kde bylo možné slézt dolů.

Izrael

Jaffská brána

Představuje jakýsi hlavní vstup do starého města a nachází se v křesťanské čtvrti. Naproti této bráně stojí Citadela (nebo se jí říká Davidova věž), kterou založil král Herodes před 2000 lety. Je to masivní stavba obklopená příkopem, nacházejí se zde i zbytky Herodova paláce. Celý komplex je tvořen schody, můstky, průchody, uvnitř můžete navštívit Davidovo muzeum s rozsáhlým popisem historie města. Citadela souží i jako středisko kultury, konají se zde různá divadelní představení a koncerty.

Herodova brána

Je vstupem do muslimské čtvrti ze severní strany.

Izrael

Damašská brána

Patří k nejvýznamnějším branám, je centrem obchodu a je tady velmi rušno. Před touto branou je také čilý dopravní ruch, staví tady tramvaje a autobusy, je zde stanoviště taxíků. Kousek od této brány je také proslulá ortodoxní židovská čtvrť Mea Shearim. Damašská brána vede do muslimské čtvrti. Když půjdete touto branou, jednoduše se dostanete ke Křížové cestě (Via Dolorosa).

Nová brána

Byla vystavěna až v roce 1889, vede do křesťanské čtvrti.

Izrael

Sionská brána

Vede do židovské a arménské čtvrti, byla vystavěna v roce 1940 a právě tudy vešla do Jeruzaléma v roce 1967 izraelská vojska, aby obsadila Jeruzalém. Dodnes jsou na zdech brány vidět stopy po bojích s araby.

Chlévská brána

Tato brána sloužila jako odkladiště odpadků, odsud se vozily již od 2. století městské splašky a hnůj z místních chlévů

Lví brána (také se jí říká Štěpánská)

Tato brána vede z východní strany, je z ní výhled na Olivovou horu a začíná zde Křížová cesta (Via Dolorosa). Ve šítu brány jsou vyobrazeni čtyři lvi (symbol židů). Lvi se také pojí se sultánem Sulejmanem, bál se, že pokud nebude mít město brány, přijdou lvi a sežerou ho.

Izrael

Touto branou nejspíš půjdete do starého města, pokud půjdete z túry po Olivové hře.

Nalevo od brány, jakmile ji projdete, je jeden ze vchodů na prostranství Skalního Dómu, ale tímto vchodem mohou vejít jen muslimští věřící.

Těsně před branou vlevo je vchod na židovský hřbitov, přes který se dostanete ke Zlaté bráně, která je zazděna.

Zlatá brána a židovský hřbitov

Tato brána vypadá dnes jako slepá, je součástí hradby, lemující židovský hřbitov, a je obrácena na Olivovou horu. Brána byla zazděna (dle náboženských knih má touto branou vstoupit do města Mesiáš a její zazdění má bránit jeho příchodu). Naproti na Olivové hoře je velký starobylý židovský hřbitov, je to velmi cenné místo pro odpočinek po smrti pro židovské věřící. Věří, že s mesiášem projdou branou i duše mrtvých, tudíž ti, co jsou zde pohřbení, mají výhodnou pozici. Je zajímavé, že na náhrobcích nenajdete květiny, ale kameny různých tvarů, v surové formě – kameny nejsou nijak upraveny. Kámen je zde symbolem propojení země a nebe, ducha, který je spojen s vírou a Bohem.

Pokud se vám nechce do Izraele jen tak na vlastní pěst, můžu vám doporučit cestovní kancelář, kterou zaštiťuje moje kamarádka Eva Janáčová, velmi oblíbená průvodkyně a znalkyně Izraele. Můj tip je: Cestovní agentura IZRAELtour, která se zaměřuje na oblast Izraele, Palestiny a Jordánska www.izraeltour.cz

Čtěte naše články:

Reklama