Rytíři Sv. Jana
5cdeacd497554obrazek.png

Všudypřítomným odkazům Řádu Maltézských rytířů se na Maltě nevyhnete. Dali ostrovům jeden z nejslavnějších symbolů na světě, osmibodový maltský kříž. Žádné jiné období nezanechalo na tomto souostroví takový otisk jako právě oněch 250 let vlády tohoto Řádu. Každodenní život i udatné bitvy těchto rytířů jsou zdokumentovány v archivech, odráží se na místní architektuře i zvycích této ostrovní země.
5cdeac965519eobrazek.png

Pokud chcete jít po jejich stopách, začněte na Maltě v místě Tří měst (tři opevněná města s mohutným opevněním) a vojenské pevnosti Fort St. Angelo. Pokračujte hlavním městem Vallettou, kde se barokní architektura mísí s mohutným opevněním z dob Velkého obléhání Malty roku 1565.
Jejich přítomnost můžete vnímat v atmosféře paláců, dvorků i zahrad. Důkazy o vojenské i stavební vyspělosti Maltézského řádu nalezneme rozesety po všech ostrovech této středomořské republiky: vojenské pevnosti, bašty, strážné věže, akvadukty, kostely i katedrály, nemluvě o ohromném dědictví v podobě soch, obrazů, nábytku a stříbra. Řád Maltézských rytířů nám zanechal i významné znalosti v oblasti medicíny, jejich Sacra Infermeria ve Vallettě byla nejdůležitější evropskou nemocnicí své doby.
5cdead16d7fbcobrazek.png

Maltézský kříž byl oficiálně přijat Řádem špitálních bratří sv. Jana Křtitele Jeruzalémského v roce 1126. Jeho osm bodů znamená osm povinností rytířů, totiž „žít v pravdě, věřit, činit pokání z hříchů, dávat důkaz pokory, milovat spravedlnost, být milosrdný, být upřímný a plný srdce a snášet pronásledování“.
5cdead6990083obrazek.png

Postupem času se těchto osm vrcholů stalo symbolem osmi národních uskupení šlechticů přijatých do bratrství,  jmenovitě Auvergne, Provence, Francie, Aragón, Kastilie a Portugalsko, Itálie, Baviere (Německo) a Anglie (se Skotskem a Irskem).
5cdeae3f8da28obrazek.png

Maltézský kříž je dodnes symbolem suverénního vojenského řádu Malty.

Malta je největším ostrovem maltského souostroví. Malta, tedy oficiálně Maltská republika (maltézsky Republikka ta´Malta), je od roku 1964, kdy získala od britského impéria nezávislost, samostatným státem. Stále je ale členem Commonwealthu. V roce 2004 Malta vstoupila do Evropské unie a platí se zde eurem. Maltská republiku tvoří několik ostrovů, obydlené jsou pouze tři. Největší Malta, střední Gozo a nejmenší Comino. Mluví se zde maltštinou a angličtinou, oba jazyky jsou úředními. Anglický jazyk je pro mnohé návštěvníky hlavním zájmem – jsou tu skvělé jazykové školy, které nabízejí intenzivní výuku po celý rok.

Na Maltu se dostanete přímým dvou a půl hodinovým letem z Prahy se společnostmi AirMalta nebo Czech Airlines.
5cdeae4a987a8loga-malta.jpg

Co se vám bude hodit - internetové odkazy pro cestu na Maltu:

Naše články:

Reklama