zelenina

Český trh se v posledních letech potýká s velkým přílivem zahraničních produktů. Tato skutečnost se dotýká především domácích pěstitelů ovoce a zeleniny, kteří jsou mimo to znevýhodněni ještě nedostatečnými státními dotacemi a neulehčováním tohoto podnikání jako takového. Vlivem povodní bylo například na Moravě zničeno 500 ha, podpora zemědělství je proto velmi důležitá a to nejen z tohoto důvodu. Zelenina z dovozu tvoří v roce 2010 přes 60 % celkové nabídky trhu. Domácí zemědělci proto přichází s propagací ryze české, zdravější zeleniny IPZ, aby svou konkurenční výhodu zvýšili.

Česká republika zeleninu nejvíce dováží z Nizozemska, dále následují země jako Španělsko, Německo, Polsko, Itálie, Maďarsko. Největším dovozním artiklem jsou pak rajčata (95 000 tun), okurky salátové (60 000 tun) nebo cibule (60 000 tun).

„Některou zeleninu kvůli její sezonnosti a lokalitě pěstování samozřejmě v České republice nejsme schopni zajistit, snažíme se však usilovat o to, aby zelenina IPZ vešla mezi spotřebiteli ve známost a ti ji tak, i díky její dostupnosti, mohli upřednostňovat před stejnými druhy z dovozu. Snažíme se, aby spotřebitelé znali přednosti této zeleniny. Nejen v této komunikaci nám velice pomohlo spojení s Penny Marketem, který tuto osvětu šíří a podporuje naše zemědělce i svými odběry.", uvedl Jaroslav Zeman, předseda ZUČM.

Z celkové plochy 9 091 ha, na které se pěstuje zelenina, IPZ představuje 4 901 ha, tedy více jak polovinu a i nadále se očekává rozšiřování této produkce. ZUČM do roku 2013 předpokládá pěstování zeleniny v IPZ cca na 6 000 ha. Každým rokem tak roste i počet certifikovaných zemědělců. V tomto roce se jedná o 70 - 80 pěstitelů, z toho 54 držitelů oprávnění k používání ochranné známky IPZ. Zdravější zelenina IPZ tak začíná být vůči konvenční zelenině v poměru 45 - 50 %. Nejrozšířenějšími oblastmi pěstování IPZ jsou - Nymbursko, Jižní Morava, Litoměřicko, Hradecko a Opavsko.

I přes tento zvyšující se poměr není vůbec snadné získat povolení k pěstování zeleniny v systému IPZ. Oproti konvenčnímu pěstování, které má pouze základní parametry pro výrobu nezávadné potraviny a pro zachování životního prostředí, IPZ přednostně používá způsoby šetrné k životnímu prostředí. Chemický zásah aplikuje až po signalizaci možného překročení prahu ekonomické škodlivosti. Pesticidy použije přednostně a selektivně zaměřené na konkrétního škůdce či chorobu. Je zde velice hlídáno dodržování stanovených pravidel a limitů. ZUČM tak povoluje žadatelům dvouleté zkušební období, ve kterém je prověřováno plnění pravidel. Samotný certifikát je následně udělován s platností na pouze jeden rok, aby nemohlo dojít k případnému zhoršení plnění podmínek.

Jedním z největších odběratelů je řetězec Penny Market, který zeleninu IPZ nabízí již od loňského léta. V roce 2009 činil obrat této komodity 83 mil. Kč v nákupních cenách. Jedná se o ryze českou zeleninu, která se na pultech začíná objevovat od jara. Nejprodávanějším zbožím z celkem 22 položek byla mrkev, cibule, ledový salát a ředkvičky. Odhad pro rok 2010 zatím předpokládá zalistování 25 - 27 položek. Mezi novinky pro rok 2010 patří například rajčata, okurky hadovky či různé druhy salátů. Do budoucna je plánováno do sortimentu zařadit brokolici, pórek, navýšit podíl českého květáku a papriky. Penny Market jako jeden z mála prodejců zeleninu řádně označuje - v tomto případě speciální zelenou cenovkou s logem IPZ.

logo ipz

Zelenina IPZ (Integrovaný systém produkce zeleniny)

IPZ neboli také kontrolovaná zelenina, je produkce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nutné vstupy agrochemikálií s potenciálními vedlejšími účinky. Řadí se mezi konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy a racionálnější využívání živin.

V integrovaném systému produkce zeleniny se do výrobního procesu zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která usměrňují pozitivně kvalitu zeleniny se zvláštním zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek. Jde tedy o alternativní postupy k metodám, které podle dosaženého stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výroby zeleniny. Zelenina vypěstovaná v systému IPZ podléhá systematické kontrole nezávislého kontrolního orgánu.

Výhody/nevýhody dovážené a domácí zeleniny

 • dovážená je ošetřena přípravky, které jsou v ČR zakázané, a přesto je legální prodávat tuto zeleninu v ČR
 • dovážená zelenina vytváří pracovní místa v zemi původu - u nás tvoří a zvyšuje nezaměstnanost
 • smysluplné využití polí je tam, kde se pěstuje zelenina v nejlepších podmínkách - do ČR se zbytečně dováží zelenina ze zemí, kde jsou podobné klimatické podmínky jako v ČR
 • domácí zelenina je čerstvější a bez nároku na nesmyslnou dálkovou přepravu na kamionech
 • obecně je známo, že nejzdravější zelenina je ta, která vyrostla ve stejném klimatickém pásmu, kde žije konzument
 • soběstačnost země je rozumná i ve výrobě zeleniny

cibul

V čem je IPZ zelenina lepší?

 • chutnější, neboť je pěstována s dávkami dusíkatých hnojiv sníženými minimálně o 30% oproti konvenčnímu způsobu pěstování
 • zdravější, neboť pesticidy se nepoužívají preventivně, ale až po zjištění významného výskytu škůdce a až po vyčerpání nechemických metod ochrany
 • bezpečná, protože před výsevem, či výsadbou, ale i v průběhu pěstování a před sklizní, jsou nezávislými pracovníky akreditovaných laboratoří odebírány vzorky půdy a rostlin a prováděny předepsané rozbory na obsah reziduí pesticidů, živin a těžkých kovů.
 • pod trvalým dohledem, pěstební opatření jsou průběžně kontrolována dvěma nezávislými akreditovanými organizacemi
 • nezaměnitelná, u jednoho pěstitele se vylučuje souběžné pěstování zeleniny v systému konvenčním a integrovaném a její původ musí být průkazný - podmínka „traceability"
 • šetrnější k životnímu prostředí, neboť: při pěstování byla významně omezena chemická ochrana. Používají se pesticidy selektivní na konkrétního škůdce či chorobu a ne přípravky se širokým spektrem účinku. Životní prostředí je dlouhodobě chráněno před nadměrným zatížením, protože přísná pravidla o omezení hnojení jsou na nahlášených pozemcích uplatňována minimálně po období 5 let. Na všech nahlášených pozemcích je zakázáno použití vyjmenovaných pesticidů, které jsou v průběžně aktualizovaném seznamu označeny jako málo šetrné k životnímu prostředí
 • naše, neboť systém IPZ byl vytvořen a zaveden pro produkty vypěstované v ČR

Pozn.: Ochranná známka IPZ byla registrována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod číslem 0-358337 a pěstitelé zeleniny, kteří splní podmínky Pravidel pro IPZ, mohou pak touto ochrannou známkou označovat své produkty jako jakostní a zdravou zeleninu.

Reklama