-foto-

Vyplývá to z posledního průzkumu agentury Gfk Praha. Ten zjišťoval, zda Češi vnímají potraviny v obchodech jako bezpečné. Dále se zaměřil na důvěryhodnost značek kvality a na vztah mezi cenou a kvalitou potravin. Lidé se domnívají, že je třeba potraviny vždy pečlivě vybírat.

O tom, že v nabídce obchodů jsou jak kvalitní, tak nebezpečné výrobky, je přesvědčeno 80 % dotazovaných, zodpovědných za nákup potravin v domácnostech. I přestože se snaží vybírat si prodejny, kde je nekvalitních potravin méně, 40 % z nich si někdy donese domů potraviny, jejichž jakost není valná. Že lidé věnují větší pozornost kvalitě potravin, dokazuje i to, že každý pátý člověk přestal nakupovat v obchodě, který nabízel nekvalitní zboží. Zároveň jsou však čeští spotřebitelé přesvědčeni, že nabídka kvalitních potravin se za posledních pět let zlepšila.

K obezřetnosti při nákupech přispěly i skandály se zkaženými potravinami, týkající se zejména velkých potravinových řetězců. Zřejmě proto jsou účastníci průzkumu přesvědčeni, že na českém trhu není dostatečná konkurence, která by dokázala zajistit odpovídající nabídku. Přesycenost českého trhu obchodními řetězci, často zneužívajícími své postavení, je všeobecně známá, a občané mnohých obcí již odmítají stavby dalších hal.

Spotřebitelé si zvykli nakupovat ve svých obchodech, jimž ve velké míře důvěřují. Na druhé straně však požadují tvrdší postihy ze stran dozorových orgánů, pokud v obchodech s potravinami zjistí nedostatky. Mezi časté požadavky patří i trestní postih odpovědného vedoucího nebo uzavření prodejny, kde byly odhaleny závažné nedostatky.

Značku a cenu vnímáme jako ukazatele kvality

Větší důraz na kvalitu potravin je zřejmý i ze vztahu nakupujících k označení výrobků. Značky kvality, jejichž vypovídací hodnota byla další částí průzkumu, vnímají jako užitečné vodítko při nákupu dvě třetiny nakupujících. Osmdesát procent z nich věří, že takto označené potraviny jsou kvalitnější. Značky kvality registrují častěji ženy, lidé s vyšším vzděláním a mladší lidé. Je však namístě poznamenat, že ne každá značka nutně znamená kvalitnější zboží, průzkum se však zabýval pouze reakcemi na toto označení.

Cena je dalším faktorem, který lidé vnímají jako ukazatel kvality. Většina dotazovaných uvedla, že dražší zboží vnímají jako kvalitnější než zboží za běžné ceny a 3/4 z nich si při větším nákupu dopřejí nějaké „luxusní" zboží, které vnímají jako kvalitnější; zejména mladší lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním.

Nicméně vztah mezi cenou a kvalitou je ještě nejistější než mezi kvalitou a značkou. Často je vyšší cena jen součástí obchodní strategie prodejců, aniž by se výrazněji dotýkala kvality, někdy může být srovnatelné dražší zboží dokonce horší. Nezávislé testy, které publikuje SOS a časopis TEST, to dostatečně dokazují.