Obezita či anorexie je stále častější problém u českých dětí. Právě proto dnes odstartovala soutěž, které nemá v Evropě obdoby. Školáci budou až do května soutěžit ve znalostech zdravé výživy.

kid

Právě dnes startuje nová soutěž o zdravé výživě „SAPERE – vědět, jak žít“. Tento nový program je pořádán pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt je organizován pro žáky základních a středních škol v oblasti teoretických a praktických znalostí zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. První ročník soutěže bude probíhat do 17. května, finální dvoudenní kolo proběhne v Praze.

O co přesně jde?

SAPERE je čtyřkolová soutěž a probíhá ve dvou kategoriích (I. kategorie – ZŠ, II. kategorie – SŠ). První dvě kola se uskuteční „on-line“, třetí kolo bude probíhat prezenčně v krajích, čtvrté kolo bude již celorepublikové a proběhne 16. a 17. května 2011 před odbornou porotou. Ta bude složena z významných osobností, které se výživou dlouhá léta blíže zabývají.

Soutěžní otázky jsou rozděleny do 5 tematických okruhů, které jsou stejné pro obě výše uvedené kategorie. Otázky tedy zahrnují informace o základních živinách a dalších složkách ve stravě, dále o obalech potravin a technologii zpracování a skladování, což zahrnuje i netradiční potraviny a biopotraviny. Třetí okruh se zabývá výživou a nemocemi a jejich prevencí. Čtvrtý okruh poukazuje na vhodné složení jídel a poslední se zaměřuje na pohyb, energii a energetickou hodnotu potravin. V soutěži jde o správnost odpovědí a při stejném počtu bodů bude rozhodovat čas. Žáci mají na výběr 4 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Školáci mají problém s jídlem, proto soutěž vznikla

Hlavním důvodem, proč se vyhlašovatelé projektu rozhodli soutěž uskutečnit, byl stále rostoucí počet dětí, které se řadí k oběma stranám výživových problémů – obezitě či anorexii. Česká republika je také první evropský stát, ve kterém se soutěž pořádá. Inspirací pro tuto soutěž byla již proběhlá soutěž Finanční gramotnost, která se letos koná podruhé. Soutěže Finanční gramotnost se v prvním ročníku účastnilo téměř 25 000 žáků z cca 350 škol.

„V České republice obecně platí, že pokud nemáme zdravotní problémy, roli výživy podceňujeme. Děti již od malička kopírují stravovací návyky svých rodičů. Proto v současnosti řešíme mnohem více problémů s dětmi obézními či s opačným problémem – poruchou příjmu potravy. Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“ by měla zábavnou formou otevřít oči nejen dětem, ale také jejich rodičům,“ uvádí MUDr. Petr Tláskal, CSc., vedoucí lékař FN Motol a předseda Společnosti pro výživu.

„Podle expertů na výživu mohou za stále zhoršující se zdravotní stav 4 klíčové nutrienty ve výživě: nasycené mastné kyseliny, trans mastné kyseliny, sodík a cukr. Je proto třeba, aby byly množstevně redukovány či nahrazovány zdravějšími živinami pro naše tělo,“ uvádí doc. Jiří Brát, manažer vývoje a jakosti společnosti Unilever.

Soutěž nanečisto už proběhla

Na přelomu roku 2010 a 2011 již proběhlo pilotní kolo na 3 základních a 5 středních školách, kterého se zúčastnilo celkem 166 žáků základních a 224 žáků středních škol. Všem zúčastněným školám darovala společnost Unilever potraviny do školní jídelny.

V pilotním kole v kategorii základních škol zvítězil Pavel Štefek z 6. A,  který je žákem základní školy Olešovice. Vyhrál s časem 4 minuty 33 vteřin. Nejlepší v kategorii středních škol byl Petr Vlasák z 1. C, střední školy Náhorní s časem 5 minut 29 vteřin.

Soutěžící žáci musejí zodpovědět 18 otázek, které jsou rovnoměrně sestaveny z 5 tematických okruhů. Časový limit je 30 minut, přitom správné zodpovězení otázek není jediné hodnotící kritérium, ale záleží také na nejlepším čase.

Pořadatelé také přišli na to, že shodou okolností dělala oběma kategoriím problémy stejná otázka číslo 13. V kategorii základní školy odpovídali žáci na otázku „Co to jsou sacharidy?“ a pro žáky středních škol otázka zněla „O kolik více minerálních látek a vláknin obsahuje celozrnné pečivo než pečivo z bílé mouky?“.

Zdroj: Tisková zpráva