Unikátní kurz Oxford Teachers’ Academy má své pokračování v České republice díky projektu Pomáháme školám k úspěchu. Dvacet pět učitelů angličtiny působících na druhém stupni veřejných základních škol z celé republiky se pod vedením lektora z Oxford University Press naučí, jaké aktivity používat při výuce jazyka a jak motivovat děti k zájmu o angličtinu.

Třídenní kurz pro učitele s názvem Oxford Teachers‘ Academy 2013 (OTA) vede akreditovaný lektor Gareth Davies, který vytváří kurzy pro učitele a přednáší o moderních metodách výuky angličtiny po celém světě. Kurz se koná od 9. do 11 července v areálu školy Open Gate v Babicích u Prahy.  „Gareth Davies spolupracuje s Oxford University Press od roku 2005. Vede pravidelné metodické semináře pro učitele anglického jazyka na všech typech škol. Významnou měrou se podílí na tvorbě nových materiálů nakladatelství Oxford University Press, je např. autorem průvodce k interaktivním materiálům iTools, učebnicím Headway či Project, které u nás patří k nejpoužívanějším,“ uvedla Dana Krejzová z nakladatelství Oxford University Press.

Vzdělávací program má akreditaci českého Ministerstva školství a setkal se s úspěchem u pedagogů již loni. „Cílem kurzu je ukázat rozmanité, a pro českého učitele často i netradiční, možnosti jak učit cizí jazyk a umožnit sdílení zkušeností z praxe,“ uvedl Jan Leiner z Nadace The Kellner Family Foundation, která vznik kurzu iniciovala a prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu i podpořila. „Chceme tak přispět k dalšímu zvyšování kvality výuky v českých základních školách,“ doplnil Jan Leiner.

Během kurzu se učitelé v jednotlivých blocích seznámí s konkrétními tématy z oblasti vzdělávání teenagerů. Jsou pokryty všechny řečové dovednosti - poslech, mluvení, psaní a čtení; které jsou pak doplněny o různá témata, jako například používání zjednodušené anglické četby, práce se slovníky nebo drama v hodinách angličtiny.

Pro absolvování kurzu je potřebné zúčastnit se všech seminářů a na závěr kurzu, stejně jako v jeho průběhu, plnit zadané úkoly a poskytovat lektorovi zpětnou vazbu. Po splnění všech podmínek kurzu získají učitelé certifikát vydaný Oxford University Department for Continuing Education (OUDCE).

Stejně jako minulý rok i letos jsou z celkového počtu pětadvaceti pedagogů pouze dva muži. Věkové rozhraní se pohybuje od 27 do 55 let a jedná se o velmi rozmanitou skupinu z celé České republiky. Všichni účastníci kurzu museli úspěšně projít dvoukolovým výběrovým řízením, kde se prověřovala nejen úroveň znalostí anglického jazyka, ale také míra motivace zlepšovat kvalitu výuky v běžných hodinách anglického jazyka. Učitelé museli prokázat komunikační znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Běžná cena tohoto kurzu, pokud by jej učitelé absolvovali přímo v Oxfordu, činí 650 liber na osobu. Účastnický poplatek českých učitelů je 1 800 korun.

Reklama