Teprve nedávno byla objevena zcela překvapivá a zásadní role, kterou má vitamin C pro fungování genů tak, aby embryonální vývoj probíhal normálně, tj. fyziologicky.  Z toho vyplývá důležitost dostatečného příjmu vitaminu C během těhotenství.  Jeho nedostatek může vést ke vzniku vývojových poruch (postihující především mozek, míchu a páteř) a zvýšenému riziku předčasného porodu. Vitamin C díky této takzvané epigenetické roli ovlivňuje vývoj i zdravotní stav po celé dětství, v dospívání a v dospělosti. Vysoké koncentrace vitaminu C se udržují také v nervových buňkách, respektive v mozku, přičemž je prokázaný vliv vitaminu C na fungování nervového systému včetně pozitivního vlivu na IQ u školních dětí.
5bbb5e108a761obrazek.jpg

Odolnost organismu vitamin C dále zvyšuje vlivem na antioxidační ochranu a vstřebávání železa a tím i přenos kyslíku v organismu. Stručně řečeno, zvýšená potřeba vitaminu C u dětí je žádoucí a popsána nejen na zajištění fungování normální imunity, ale hlavně v období rekonvalescence, hojení ran, fyzické a psychické námahy, anémie, neprospívání, nechutenství a užívání antikoncepce u adolescentek.

Pro perorální užívání je vhodná liposomální forma vitaminu C

Vzhledem k častému nedostatku vitaminu C v organismu dětí i dospělých je třeba zajistit jeho dostupnost především v krevní plasmě. Bohužel, při perorální aplikaci běžných forem vitaminu C je však vstřebávání ze střeva do krevní plasmy omezeno nevelkou kapacitou transportérů ve střevní stěně. Například z perorálně podaného obyčejného vitaminu C se až 80 % tohoto množství vyloučí, aniž by byl organismus schopen ho zužitkovat.

Nicméně jako vynikající řešení se jeví lipozomální forma vitaminu C. Díky lipozomální technologii je vitamin C obalen vrstvou přírodních fosfolipidů, z nichž jsou utvořeny i naše buněčné membrány. Proto je lipozomální obal vnímán střevní buňkou jako tělu vlastní a jeho vyšší vstřebávání ze střeva do krve spolu s vitaminem C není omezováno střevními transportéry (jako je tomu u běžných perorálních forem včetne forem s pozvolným uvolňováním). Lipozomální vitamin C tak udržuje oproti běžnému vitaminu C v organismu několikanásobně vyšší hladinu a dostupnost pro antioxidační kapacitu a zejména imunitní a nervový systém. Díky efektivnímu vstřebávání do organismu je zároveň šetrný k zažívacímu ústrojí.5bbb5e1cd609aobrazek.jpg

Sledovat hladinu vitaminu C v moči je nutné každý den

Pokud jde o projevy nedostatku vitaminu C, nestačí spoléhat na klinické příznaky, to už bývá pozdě, protože nemoc je přítomna. Z hlediska prevence je vhodné sledovat hladinu vitaminu C v moči. K dispozici pro toto vyšetření jsou nové indikátorové proužky, které jsou součástí balení liposomálního vitaminu C. Půl minuty po namočení v čerstvé moči podává zabarvení proužku orientační informaci o tom, zda jsou antioxidační kapacita a všechny systémy - zejména imunitní, nervový a kardiovaskulární - dostatečně zabezpečeny vitaminem C. V takovém případě je potřeba v daném dávkování pokračovat anebo v případě nedostatku vitaminu C v organismu jeho denní dávky navýšit. Tento postup je velmi důležitý, protože denní potřeba a spotřeba vitaminu C v organismu vychází zejména z jeho psychické a fyzické zátěže ad. Obecně však platí preventivní dávka u dospělých: 1-2x denně (ráno, večer) 1 gram liposomální formy vitaminu C, přičemž v průběhu nemoci je vhodné dávkování zdvojnásobit (u onkologicky nemocných ztrojnásobit). V případě dětí je vhodné preventivní dávky nastavit na 1-2x denně až 200mg liposomální formy vitaminu C s tím, a to v době zvýšené potřeby odolnosti organismu.

Nutno dodat, že uvedené dávkování je vyšší, jak doporučené denní dávky, které jsou podhodnocené. V tomto ohledu lze poukázat na fakt, že většina zvířat si vytváří vitamin C v játrech z glukózy (člověk tuto schopnost evolučně ztratil), přičemž zvířata za stresových podmínek (stres, infekce, zánětlivá onemocnění) zvyšují jeho produkci, která odpovídá mnohonásobku doporučené denní dávka pro člověka. Například koza za zmíněné situace vytváří v průměru až 10 g vitaminu C denně. Ovšem koza de facto netrpí na nádorová onemocnění.

Extrakt plodu šípku a liposomální vitamin C mají synergický vliv na organismus

Do kombinace k liposomálnímu vitaminu C je vhodné přidat extrakt z plodu šípku. Tato kombinace je důležitá pro vybalancování imunitního systému tak, aby na jedné straně podporovala buněčnou imunitu 5bbb5f69e59ceobrazek.jpgproti infekcím a na straně druhé oslabovala její nežádoucí hyperaktivitu způsobující alergické reakce. Mnohostranné prospěšné účinky šípkového extraktu nejsou vázány pouze na jednotlivé obsažené látky, ale jsou výsledkem společného synergického působení řady komponent extraktu, přičemž podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) jde hlavně o tyto oblasti: antioxidační účinek, podpora normální funkce imunity, oběhového, dýchacího, močového a zažívacího systému. K uvedeným látkám je ideální přidat probiotika, jež mají schopnost regenerovat střevní mikroflóru na fyziologickou úroveň a tak zároveň normalizovat střevní 5bbb5f992af48obrazek.jpgimunitu. Z hlediska střevní sliznice je podávání probiotik žádoucí a bezpečné, jelikož probiotika sama tvoří součást vlastní střevní mikroflóry zdravých jedinců. Ideální jsou probiotika obohacená o vitaminy skupiny B a vitamin K, protože podporují regeneraci střevní sliznice, snižují únavu a vyčerpání, přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Velkým přírodním pomocníkem jsou také borůvky, protože díky tříslovinám, organickým kyselinám, vitaminům, minerálům a dalším látkám dokážou vázat a odvádět z organismu škodlivé látky a též mírnit zánět a dráždivost střevní sliznice. Uvedené složení je zaručeno v doplňku stravy Enterina, jež je k dispozici v lékárně a na www.jakdelezit.cz.

Přečtěte si také: