cl.jpg
Foto: Shutterstock

„Ne každý si uvědomuje, že stav naší mysli je při cestě za vysněnými cíli stejně důležitý jako fyzická příprava. Je proto dobré přistupovat k tréninku holisticky a soustředit se jak na fyzickou, tak na psychickou stránku,“ říká Samantha Clayton, fitness expertka společnosti Herbalife Nutrition.

7 pilířů úspěšného tréninku:

Vyváženost – zásadní je vyvážený přístup ke cvičení, který stojí na pěti klíčových složkách tělesné zdatnosti: složení těla, kardiorespirační vytrvalosti, svalové síle, svalové vytrvalosti a flexibilitě. Ujistěte se, že je vaše cvičení vyvážené a všechny tyto složky zohledňuje.

Bezpečnost – pokud chcete dosáhnout stanovených cílů a zároveň předejít zraněním, je nezbytné zvolit optimální zátěž. Chcete-li tvarovat své tělo, musíte na něj dávat pozor. Při cvičení můžete jít na doraz, nesmí to však být na úkor správné techniky.

Personalizace – cvičební plán by měl být vždy založen na vašem dosavadním postupu, současné úrovni a budoucích cílech. Každý někde začínáme – zvolte takový startovní bod, který je pro vás nejlepší.

Výživa – znalost správných zásad výživy před, během a po cvičení je pro dosažení cílů zásadní.

Životní styl – cvičení je důležitou, ale ne jedinou složkou zdravého životního stylu. Ten dále zahrnuje spánkový režim, hygienu, výživu, podporu okolí a mezilidské vztahy. Všechny tyto faktory ovlivňují vaši schopnost dosáhnout stanovených cílů a dlouhodobě si úspěšné výsledky udržet.

Koncentrace – vyhraďte si před každým cvičením čas na mentální přípravu. Využijte ji k tomu, abyste si naplánovali cvičební program a připravili výživu a nápoje nezbytné před a během cvičení. Při samotném tréninku tak nemusíte na nic myslet a můžete se plně soustředit. Dokonalá koncentrace vede ke zlepšení techniky, což bude mít pozitivní vliv na vaše výsledky.

Motivace – důležitý je rovněž celkový elán a odhodlání dodržet stanovené cvičební a výživové plány. Zkuste si denně nebo alespoň jednou za týden psát pozitivní afirmace, které vám dodají motivaci. Když dosáhnete svých cílů, stanovte si další.

Reklama