Studie, kterou vypracovala Světová banka, tvrdí, že ČR by měla více podporovat zaměstnávání Romů. Jejich nezaměstnanost představuje ekonomický problém spojený se zbytečnými výdaji.

Podle expertů se má co zlepšovat i na úřadech práce. Jejich současná podpora Romů prý není příliš účinná. Úřady by měly lépe reagovat na požadavky trhu a zapracovat na lepším umístění Romů i jiných znevýhodněných osob na trhu práce. Ve zprávě stojí, že kdyby se podařilo zvýšit zaměstnanost Romů, nepotřebovalo by Česko doplňovat nedostatek zaměstnanců pracovními silami z ciziny.

Romové si hůře hledají práci kvůli nízké kvalifikaci. Není výjimkou, že jejich dosažené vzdělání končí základní školou. Vzdělanost Romů navíc stále klesá. Podle studie tak na stovku středoškolsky vzdělaných romských otců připadá 54 % synů se základním vzděláním.

Experti proto doporučují zvýšení minimální odměny za práci a individuální přístupe úřadů práce k potřebám znevýhodněných uchazečů o zaměstnání. „Chceme přerušit tu neblahou tradici, kdy nám roste třetí generace, která neviděla své rodiče pracovat,” nechala se slyšet ministryně pro lidská práva a menšiny, Džamila Stehlíková.

Reklama