Pražský hrad

Hodnocení čistoty zemí (tak zvaný index EPI) je rozděleno do dvaceti pět oblastí souvisejících s ochranou životního prostředí - od kvality ovzduší a vody přes rozmanitost rostlinných a živočišných druhů až po používání pesticidů.

Index EPI byl vyvinut ve spolupráci prestižních amerických univerzit Yale a Cloumbia a hodnotí 140 zemí celého světa.

20 nejčistších zemí světa

 • 1. Švýcarsko
 • 2. Norsko
 • 3. Švédsko
 • 4. Finsko
 • 5. Kostarika
 • 6. Rakousko
 • 7. Nový Zéland
 • 8. Lotyšsko
 • 9. Kolumbie
 • 10. Francie
 • 11. Island
 • 12. Kanada
 • 13. Německo
 • 14. Velká Británie
 • 15. Slovinsko
 • 16. Litva
 • 17. Slovensko
 • 18. Portugalsko
 • 19. Estonsko
 • 20. Chorvatsko

Ostudou je, že zatímco Slovensko je sedmnáctou nejčistší zemí na světě, tak Česká republika pokulhává až na 68. místě světového žebříčku.

ŠvýcarskoV západní Evropě zvítězilo stejně jako v celkovém pořadí Švýcarsko. V osmi ekologických ukazatelích, včetně čištění odpadních vod, kvality vody, zdraví lesů a používání pesticidů získalo Švýcarsko perfektní 100% skóre. Není proto divu, že švýcarský občan se průměrně dožívá 81 let. Díky hornaté krajině však země dosahuje pouze průměrného hodnocení za zemědělství. Zemědělci pěstují totiž své plodiny na každém svahu a každém prázdném místě.

ChorvatskoVe východní Evropě je nejlepší Chorvatsko. Chorvatsko je 20. nejčistší zemí na světě a je číslem jedna ve východní Evropě a střední Asii. Čisté pláže jsou prioritou Chorvatska. Země ležící u Jaderského moře nabízejí svým návštěvníkům čistou mořskou vodou ke koupání, stejně tak jako možnost rybaření. Znečištění vody je v Chorvatsku neznámý pojem. Nicméně desetiletí komunistického režimu zde zanechalo své hluboké rány a v některých odvětvích se stále postupuje podle zastaralých postupů, a tím se podporuje emise skleníkových plynů. To je důvod, proč ovzduší v Chorvatsku tolik trpí.

KostarikaNa americkém kontinentu zvítězila Kostarika. Kostarika je 5. nejčistší zemí na světě. Její ekonomika se do značné míry opírá o ekoturistiku. Do roku 2021 se chce stát zemí téměř bez uhlíku. Kostarika úspěšně zabraňuje odlesňování, které je bohužel velmi populární v ostatních zemích Latinské Ameriky. Kostarika získala celkově 97% hodnocení, a dokonce 100% hodnocení v kategorii lesnictví, znečišťování ovzduší a klimatických změn.

Nový ZélandV oblasti Asie a Tichého oceánu zvítězil Nový Zéland. Nový Zéland zaujímá sedmou pozici na žebříčku nejčistších zemí světa. Je známý jako ráj pro lidi hledající outdoorové aktivity. V zemi je kladen velký důraz na zachování čistého životního prostředí, a proto Nový Zéland dosahuje hodnocení 84,5 % ze 100. Velmi vysoké je i hodnocení kvality vody a ovzduší. Avšak průmyslové oblasti v zemi produkují velké množství nežádoucího oxidu uhličitého, a tím brání Novému Zélandu k dosažení vyššího skóre.

IzraelNa Středním východě a v severní Africe zvítězil Izrael. Izrael je 49. nejčistší zemí na světě. 7,2 milionu obyvatel má možnost využít velmi dobrou kvalitu vody, kanalizaci rozvinutou infrastrukturu a kvalitní ovzduší. V těchto kategoriích je Izrael srovnáván dokonce s nejčistší evropskou zemí - Švýcarskem. Průměrná délka života se v Izraeli pohybuje okolo 81 let. Velmi negativní pro životní prostředí je v zemi hojné používání pesticidů.

MauritiusV subsaharské Africe zvítězil ostrovní stát Mauricius. Mauricius je 58. nejčistší zemí na světě. Ostrov se nachází 1200 kilometrů od Afriky - východní pobřeží v Indickém oceánu. Co se týká zdravotní úrovně, pak dosahuje hodnocení 97,7, což je v porovnání s ostatními subsaharskými státy, kde průměrné skóre dosahuje 44,5 % ze 100, nadprůměrné ohodnocení. Mauricius má dobré zásoby čisté pitné vody, systém odpadních vod a rozvinutou infrastrukturu. S čistotou ovzduší je ostrov srovnáván se svými soupeři ze skandinávských zemí. Asi jedinou negativní vlastností ostrova je tvorba obrovského množství plynů.

 • Celkové podrobnosti jsou na: EPI Yele
Reklama