Česká republika zrecyklovala za rok 2006 celých 44,3 % plastových obalových odpadů.

O tři procenta tak předčila Německo, které léta vévodilo a dostala se na první místo v Evropě. Aktuální statistiku zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat.

„Eurostat potvrdil, že dlouhodobá koncepce odpadového hospodářství zvolená českými městy a obcemi je správná a úspěšná. ČR tak patří mezi nejšetrnější státy EU,“ uvedl Marek Sýkora ze Svazu měst a obcí (SMO) ČR.

Výsledky jsou podle něj v souladu s údaji použitými a předvídanými novou Strategií rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech, kterou vydal SMO spolu s Asociací krajů ČR letos v červnu. 

Česko je s 296 kg komunálního odpadu na obyvatele za rok jedním z nejšetrnějších států EU. Rovněž s 90,8procentní mírou recyklace papíru a druhým místem v jeho třídění patří ke špičce. Recyklaci obalového papíru, plastů a skla vyšší než 60 % dosahují ještě čtyři členské státy – Belgie, Lucembursko, Německo a Rakousko.

Podle množství skládkovaného komunálního odpadu na obyvatele patří ČR mezi lepší průměr. „Osm států EU skládkuje méně odpadů než Češi, protože ve velké míře spalují,“ řekl Pavel Drahovzal z kanceláře SMO. Cesta k zásadnímu omezení skládek tak podle něj vede přes modernější energetické využití odpadů jako zdroje elektřiny a tepla.

„Ačkoliv jsou údaje Eurostatu státy EU respektovány a využívány, české ministerstvo životního prostředí tak nečiní, přestože by se o ně mohlo opírat při přípravě nových právních předpisů o odpadech,“ uvedl Sýkora.

SMO a Asociace krajů ČR dlouhodobě upozorňují na to, že radikální zásahy do systému hospodaření s odpady, například zavedení záloh na plastové lahve nebo třídění kuchyňských zbytků na sídlištích, mohou odpadové hospodářství ČR významně poškodit.

Reklama