Dobrá zpráva! Podle aktuálního průzkumu společnosti Recyklohraní devět z deseti domácností, ve kterých vPrůzkum dokázal, že 85 % rodičů zastává názor, že by se děti měly vést ke třídění odpadu již v předškolním věku.

Celých 39 % rodičů svým dětem aktivně vysvětluje, proč a jak třídit. Dvě pětiny  domácností s dětmi věří, že škola dává jejich potomkům o třídění baterií a elektrozařízení informací dostatek a doma stačí informace jen doplňovat. Navíc 80 % rodin se aktivně zapojuje do sběrových akcí pořádaných školami a školkami.Průzkum byl uskutečněnv říjnu 2013 ve spolupráci s agenturou IPSOS prostřednictvím nástroje Instant researchmezi 824 respondenty. yrůstají děti, třídí odpad včetně baterií a použitých elektrozařízení.

„Výsledky průzkumu jsou pozitivním signálem, že problematika recyklace není českým rodičům lhostejná a že děti jsou již od ranéhověkuvedeny k třídění odpadu včetně baterií a použitých elektrozařízení a k šetrnému přístupu k životnímu prostředí,“ uvedla Ilona Johnová Koukalová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Výchova ke třídění odpadu už téměř od plenek

Rodiče se shodují, že vést děti k recyklaci je třeba už od útlého věku – více než třetina dokonce soudí, že už od dvou let. Podle 85 % rodičů by se mělo začít ještě před zahájením školní docházky.

fff

Role školy na prvním místě

Role školy ve výchově k recyklaci je podle pracovníků z organizace Recyklohraní nenahraditelná. „Právě školy a hlavně jejich pedagogové stojí často za prvopočátkem zájmu dětí o recyklaci i obecně o ekologii. Díky nim pak z těchto dětí vyrůstají lidé, kteří se k přírodě umějí správně chovat,“ uvedla Johnová. Školy jsou jedním z nejdůležitějších míst pro osvětu v oblasti třídění dopadu, vysloužilého elektrozařízení a baterií. Některé školy umožňují žákům i vlastní zkušenost se sběrem tím, že pořádají sběrové kampaně zaměřené na staré elektrozařízení, použité baterie, papír, plast nebo hliník. Většina rodičů považuje činnost škol za dostačující, ale jsou i tací (13 %), kteří by uvítali ze strany vzdělávacích institucí větší aktivitu.

 Recyklace hrou a Ekoučitel – nové projekty, které míří do škol

S ještě aktivnějším přístupem v oblasti environmentální výchovy chce školám pomoci nový projekt organizace Recyklohraní nazvaný Recyklace hrou. V jeho rámci zástupci společnosti navštíví v průběhu školního roku 2013/2014 na sto základních škol z celé republiky. „Naším cílem je předat žákům poselství, že stará elektrozařízení a baterie nepatří na černé skládky nebo do „šuplíků“, ale na místa, která nám umožní dát vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i přírodě. Věříme, že díky hravé formě interpretace, kterou jsme zvolili, se nám to podaří,“ uvedla k projektu Ilona Johnová Koukalová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Společnost Recyklohraní podporuje výchovu dětí k ekologickému přístupu i v rámci svého dalšího projektu Ekoučitel. Jeho prostřednictvím oceňuje a motivujeučitele, kteří se aktivně zasazují o výchovu dětí v oblasti recyklace. Nejaktivnější z pedagogů na konci školního roku odmění certifikátem a věcným oceněním.

Bližší informace o aktivitách v rámci projektu lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama