Dnes budou předána ocenění Významná česká žena ve světě pro rok 2009. Cena se uděluje počtvrté a laureátkami ceny jsou Hana Gerzanicová, Eva Hahnová, Jarmila Jančaříková, hraběnka Mathilde Nostitz a Hana Sládková Koželuhová.

Hana Gerzanicová žila v Austrálii, vystudovala Univerzitu Karlovu, v padesátých letech pak odešla z republiky. Po opuštění vlasti působila jako profesorka angličtiny na Masarykově univerzitní koleji v německém Ludwigsburgu. Později se přestěhovala do Austrálie a pracovala v Sydney opět jako pedagožka. Gerzanicová je známá především jako básnířka. V roce 1997 a 1999 ji Mezinárodní společnost básníků v USA a Národní knihovna USA vyznamenaly oceněním Básník roku.

Eva Hahnová žije v Německu a spolu se svým manželem Hansem-Henningem Hahnem se jako historici věnují otázkám moderních dějin. Odmítají aktuální politické revize hodnocení výsledků 2. světové války o odsunu sudetských Němců z Československa. V roce 2002 podepsala petici intelektuálů Stop nacionalismu, která reagovala na srovnávání zločinů nacismu s událostmi odsunu.

Jarmila Jančaříková je v USA významnou vědeckou pracovnicí v oboru krystalografie organických látek.

Hraběnka Mathilde Nostitz, která z Československa utekla v roce 1948 jako dvanáctiletá holčička před komunisty, je známá především jako charitativní pracovnice. Na Václavském náměstí hraběnka, která se provdala za italského diplomata, například osobně prodávala bílé pastelky na podporu nevidomých.

Poslední laureátkou je bývalá vynikající tenistka, charitativní pracovnice a podporovatelka Česka ve světě Hana Sládková Koželuhová.

Ceny uděluje Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů ve spolupráci se senátní komisí pro krajany od roku 2003 a jsou určeny ženám českého původu, které dosáhly mimořádných výsledků v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Autorkou ceny je sochařka Lea Vivot, která žije v Kanadě.

Reklama