U více než tří set výrobků mohou spotřebitelé využít pro orientaci při nákupu potravin nové značení GDA, tj. detailní informace o obsahu energie a živin v jedné porci a o jejich podílu na doporučeném denním množství.

Jak tento nástroj pro sestavení správného jídelníčku využívají čeští spotřebitelé a spotřebitelky v praxi, zjišťovala měsíční anketa Nové značení výrobků, která proběhla v dubnu na našem webovém portálu. Celkem na ni odpovědělo 1009 uživatelů, z nichž bylo 978 žen.

I když se nejen ty emancipovanější snaží převést některé domácí práce na muže, ve většině českých domácností zajišťují nákupy ženy. Nakupující členové domácnosti přitom výrazně ovlivňují nejen svůj jídelníček, ale i jídelníček svých blízkých. Proto je důležité, aby měli informace o zdravé výživě a o tom, jaké údaje mohou na výrobcích nalézt. V jejich nelehkém úkolu vybrat z široké nabídky výrobků ty nejlepší jim pomáhá právě nové značení GDA, což je dobrovolná iniciativa předních potravinářských firem sdružených v Potravinářské komoře ČR, které vycházejí vstříc zákazníkům a poskytují jim co nejvíce informací, jež mohou využít pro zdravý životní styl

 

Co dotazníky prozradily?

 

Výsledky dotazníku ukázaly, že čeští spotřebitelé stále více dbají na správné složení jídelníčku a při nákupech chtějí získat co nejvíce informací o složení výrobků a jejich vlivu na zdraví, protože téměř 39 % z vás zaznamenalo nové značení výrobků potravin a téměř 16 % vědělo, že se jedná o značení GDA.

 

Zajímavým zjištěním je, že informovanost a sebevědomí spotřebitelů se nesoustřeďuje pouze do hlavního města – například z Moravskoslezského kraje pocházelo 15 % respondentů, 10 % z kraje Jihomoravského apod.

 

Hlavní zjištění v číslech:

 

Téměř vždy čte informace na obalech potravin 74,03 % z vás s tím, že nejvíce vás zajímá datum trvanlivosti (92,27 %), složení výrobku (66,6 %), cena (61,45 %) a nutriční hodnoty výrobku (34,79 %). Pouze necelé procento se nezajímá vůbec o žádné informace z obalů potravin.

 

Pro větší část dotazovaných jsou tyto informace dostatečné a plně je informují (56,19 %), třetina z vás by však uvítala další informace o nutričních hodnotách - 34,39 % dotázaných. Informace o značení GDA zaregistrovalo téměř 49 % dotazovaných, bližší pozornost mu však nevěnovali nebo si nebyli jisti tím, že se jedná o nové značení. O značení GDA bylo přesně informováno celých 16 % dotazovaných. Z těch, kteří o novém značení věděli, ho 30,23 % používá k propočtu doporučeného denního množství energie a živin a 54,91 % ho považuje za přehledné a poskytující všechny potřebné informace.

 

O tom, že je nové značení GDA zajímavé a přínosné, je přesvědčeno 59,66 % z vás
a 34,59 % respondentů doufá, že se rozšíří na větší počet výrobků.

 

 

Na otázku, kolik výrobků s novým značením GDA je v současné době na českém trhu, vědělo správnou odpověď téměř 60 % dotazovaných: Na trhu je nyní k dispozici už více než 300 výrobků s označením GDA od více než 17 výrobců.

 

Více informací o novém značení potravin najdete na www.foodnet.cz.

Reklama