Současná česká společnost upírá svou pozornost k těhotenství a porodu více než kdykoli předtím. Porodnost klesá a v této souvislosti je těhotenství a porod v životě ženy jedinečným a neopakovatelným zážitkem.

Více než třetina žen (na Moravě dokonce 51 %!) touží po co možná nejpřirozenějším porodu v porodnici, dvěma třetinám maminek - přesně 63 % - není v porodnici umožněno prožít první společné okamžiky se svým dítětem. Celá pětina žen pak není spokojena s nemocničním prostředím nebo přístupem personálu - vyplývá z nejnovějšího průzkumu BabyMonitor, který mezi 6500 českými maminkami provedl nezávislý rodičovský portál Babyweb.cz.

porod

Jihlavská nemocnice otevřela unikátní porodní pokoje a odstartovala projekt Přirozený porod v porodnici

Porodnice jihlavské nemocnice slavnostně otevřela za účasti ministra zdravotnictví a zástupců Kraje Vysočina čtyři nové porodní pokoje, které nabídnou rodičkám ideální rodinné prostředí pro porod. Ministr Leoš Heger vyjádřil podporu iniciativě Přirozeného porodu v porodnici slovy: „Velmi vítám projekty, které usilují o humanizaci českého porodnictví a zlepšují nejen prostředí, ale také přístup personálu a kvalitu služeb.“Pokoje s barevnými tapetami na stěnách, vybavené moderním nábytkem a tlumeným osvětlením navozují pocit útulnosti a bezpečí domova. MUDr. Milan Svojsík primář dětského oddělení nemocnice Jihlava k tomu dodává: „Byly bychom rádi, aby se naše domácí porodní pokoje staly akceptovatelnou a bezpečnou alternativou pro ženy, které uvažují o porodu doma.“

„Hlavním cílem projektu domácích porodních pokojů a iniciativou Přirozeného porodu v porodnici je nabídnout budoucím maminkám přívětivé prostředí v kombinaci se vstřícným přístupem zdravotníků, s respektem k individuálním potřebám rodiček i tempu porodu. Díky přirozenému prostředí jsou rodičky psychicky i fyzicky uvolněné, porod probíhá klidně a s nižším rizikem případných komplikací,“ komentuje aktivity porodnice primář gynekologicko-porodnického oddělení prof. MUDr. Aleš Roztočil CSc.

Startuje iniciativa PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI

porod„Smyslem projektu PPP je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence při zachování co nejintimnějšího prostředí, bez rutinních lékařských zásahů,“ říká výkonná ředitelka Babyweb.cz Adéla Stolaříková a dodává: Desaterem přirozeného porodu v porodnici, chceme zásadním způsobem přispět ke změně praxe v českých porodnicích a změně vnímání porodu od série lékařských zákroků zpět k přirozenému procesu.“

Alarmující jsou objektivní statistiky z českých porodnic. Zatímco Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje v konkrétním zdravotnickém zařízení provedení epiziotomie (nástřihu hráze) v poměru 10 procent z celkového počtu porodů*, ve Švédsku, Holandsku a ve Velké Británii se hodnoty pohybuji pod hranicí 10 procent, v České republice se míra provádění tohoto zákroku blíží hranici 40%*!

Porovnáním zahraničních statistik a doporučení mezinárodních organizací a iniciativ např.: Světové zdravotnické organizace (WHO), mezinárodních iniciativ ENCE, IMBCO a dalších, sestavil Babyweb.cz Desatero přirozeného porodu v porodnici, na základě kterého bude tento nezávislý rodičovský portál udělovat jednotlivým porodnicím certifikaci PPP. Adéla Stolaříková dále upřesňuje: „Tuto certifikaci může získat kterékoli zdravotnické zařízení, které se přihlásí do projektu a splní požadovaná kritéria.“

V desateru PPP je kladen důraz především na vstřícnou komunikaci, individuální přístup k rodičce a respektování její intimity, rušení poplatků za přítomnost blízké osoby u porodu, ať už je to nastávající otec, kamarádka, dula nebo porodní asistentka. Zásadní je také podpora rané vazby kůže na kůži a nepřetržitého kontaktu matky a novorozence. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava, je prvním zdravotnickým zařízením, které se zavázalo dodržovat Desatero přirozeného porodu v porodnici ve snaze získat certifikát PPP. Porodnice se již delší dobu snaží o individuální přístup k rodičkám, podporuje ranou vazbu matky a dítěte a porodní asistentky zde vedou samostatně porody ve 40 procentech případů. Toto číslo výrazně převyšuje celorepublikový průměr.

Babyweb.cz bude shromažďovat a zpracovávat data od rodiček - jejich spokojnosti s kvalitou poskytované péče prostřednictvím online dotazování a jednotlivým porodnicím, které se do projektu zapojí poskytovat cennou zpětnou vazbu. Udělení certifikace PPP je podmíněno nejen úspěšným hodnocením porodu v jednotlivých bodech desatera ze strany rodiček, ale i požadavkem na splnění přesně definovaných odborných kritérií. „Certifikát získá jen ta porodnice, která uspěje v subjektivním hodnocení rodiček, a která bude vylepšovat ukazatele sledovaných zákroků, aby se přibližovaly doporučením Světové zdravotnické organizace a dalších mezinárodních organizací. Například požadujeme ročně minimálně 10 procentní pokles u provádění epiziotomie, říká Adéla Stolaříková z Babyweb.cz.

Povinností certifikovaného zařízení bude zlepšovat ukazatele u těchto výkonů:

Epiziotomie - každý rok pokles počtu episiotomií min. o 10% nebo dosažení hranice 30% z celkového počtu porodů.
Epidurál - porod s epidurální analgezií pod 5% z celkového počtu fyziologických porodů (nevztahuje se na porody císařským řezem).
Oxytocin - každý rok pokles podání oxytocinu min. o 10% nebo dosažení hranice 30% z celkového počtu podání.
Císařský řez - každoročně pokles počtu císařských řezů oproti předchozímu roku.
Fyziologický porod vedení porodní asistentkou - každý rok nárůst počtu porodů vedených porodní asistentkou min. o 10% nebo dosažení hranice 60%.

Součástí nově rekonstruovaného porodnického oddělení je také edukační místnost, kde bude probíhat příprava budoucích maminek na porod. I tato místnost je zařízena v „domáckém“ stylu a součástí předporodní přípravy je prohlídka domácích porodních pokojů. Výhodou předporodní přípravy je mimo jiné i to, že rodička přichází do prostředí, se kterým se už dříve důvěrně seznámila a není pro ni cizí. Na porodnickém oddělení nechybí ani operační sál, který navazuje na domácí porodní pokoje. Také dvě vyšetřovny a chodby nově opraveného porodnického oddělení připomínají byt a nikoliv zdravotnické zařízení - zdobí je barevně laděné tapety a desénový nábytek. Celková rekonstrukce stála 8 milionů a z větší části ji hradil zřizovatel Nemocnice Jihlava - Kraj Vysočina.

Zdroje:
*Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka, Zpráva technické pracovní skupiny, Světová zdravotnická organizace, Ženeva, Odbor reprodukčního zdraví a výzkumu
**(38%) ÚZIS ČR
http://www.facebook.com/pages/Babywebcz/144606044229

Reklama