Povědomí českých dětí o zdravém životním stylu se zlepšuje. Stále více z nich pravidelně sportuje a méně času tráví u počítače. Dokazují to výsledky dotazníku, který v loňském roce vyplnily téměř dvě tisícovky dětí v sedmi městech Čech a Moravy v rámci Jízd YeNeYes, pořádaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.

děti

Jak vyplývá z průzkumu VZP ČR, celá třetina dotázaných dětí dokáže definovat pojem „zdravá strava“. Vědí, že jde o pravidelné a vyvážené stravování, které musí být samozřejmou součástí jejich života. Ve srovnání s obdobím před pěti lety, kdy správně odpověděla jen pouhá 3 % z nich, je to výrazné zlepšení.

Tento pozitivní trend dokládá i rostoucí počet dětí, které se zdravě opravdu stravují. V roce 2012 prohlásilo, že jí zdravě, o 20 % více školáků než při prvním dotazování. „Ve srovnání s rokem 2008 také o 30 % vzrostl počet dětí, jež se stravují vícekrát než 3x denně, což je skvělá zpráva,“ komentuje David Drahonínský, specialista služeb klientům VZP ČR.

Děti více sportují a méně sedí u počítačů

dětiPrůzkum se zabýval i pohybovými návyky českých školáků. Výsledky potvrdily zlepšení ve srovnání s předchozími lety, kdy u obrazovky počítače trávila svůj volný čas více než polovina dotázaných dětí. V loňském roce se takto vyjádřila jen necelá třetina respondentů.

Zvyšuje se počet dětí, které aktivně sportují. V roce 2008 se třetina školáků věnovala nějaké pohybové aktivitě jen v rámci tělesné výchovy nebo vůbec nesportovala. V loňském roce už to bylo pouze 14 % dětí.

graf1

České děti mají tendence nezdravě hubnout

Výzkum mezi školáky také odhalil, že tendence hubnout pomocí nevhodných nebo dokonce nebezpečných dietních režimů je stále velmi silná. S dietou má zkušenost nebo ji plánuje vyzkoušet celá třetina školáků. Mnohé dívky posuzují svůj vzhled velice kriticky a i jejich snaha zhubnout je silnější (36 %) než u chlapců (23 %). Tento trend byl zjištěn i v předchozích obdobích výzkumu.

graf2

Jak se mění povědomí dětí o zdravém životním stylu?

2008 2010 2011 2012  
81 % 80 % 74 % 81 % dětí se stravuje ve školní jídelně
50 % 61 % 68 % 70 % dětí si myslí, že jí zdravě
55 % 54 % 52 % 57 % dětí sportuje pravidelně alespoň 3x týdně
57 % 66 % 43 % 87 % dětí jí častěji než 3x denně
30 % 39 % 32 % 30 % dětí drželo, drží nebo se chystá držet nějakou dietu
64 % 37 % 25 % 27 % dětí tráví u počítače více než 2 hodiny denně
20 % 24 % 22 % 23 % dětí má pocit, že má nadváhu nebo trpí obezitou
3 % 1 % 20 % 30 % dětí si představuje pod pojmem „zdravá strava“ pravidelnou a vyváženou stravu
-- 45 % 17 % 23 % dětí nejraději jí pizzu a italskou kuchyni
32 % 13 % 14 % 14 % dětí vůbec nesportuje nebo pouze v rámci hodin tělesné výchovy
Reklama