...TI JSOU TOTIŽ LECKDY BENEVOLENTNĚJŠÍ NEŽ MÁMY

otcovéZnačka oblíbených sušenek Oreo dnes zveřejnila reprezentativní výzkum, který zmapoval, jak se čeští tátové zapojují do výchovy a jak tráví volný čas se svými dětmi. Podle této studie si oba partneři ve výchově svých dětí ve většině případů důvěřují a problémy vždy řeší spolu jako jeden tým. Překvapivě polovina českých mužů si umí představit, že by zvládli roli otce na mateřské dovolené, už méně překvapivé je, že ženy jejich názor většinou nesdílejí. Děti se se svými trápeními spíše svěří tátovi, se kterým také častěji než s mámou řádí, chodí na výlety a sportují. S maminkami si děti raději čtou pohádky, zkoušejí vařit nebo se učí do školy.

Skvělou zprávou je, že většina českých rodičů (91 %) svému partnerovi v otázce rodičovství důvěřuje a nebála by se nechat dítě se svojí polovičkou samotné. Pokud bychom se na to podívali ještě detailněji, dozvíme se, že tátové přeci jen mají ve své partnerky o něco větší důvěru, než naopak. Tatínci by své ratolesti nechali s klidem doma s maminkou téměř všichni (97 %), šestina maminek přiznala mírné obavy, přičemž pouze dvě procenta žen by svému partnerovi dítě nesvěřilo.

Jak s dětmi trávíme čas

Maminky se svými malými rošťáky podnikají aktivity o něco častěji než tátové. Je to ale proto, že české ženy tráví samy s dětmi mnohem více času než muži. Když má jeden z rodičů dítko na starosti, nejčastěji si spolu hrají, jdou na výlet, nebo koukají na televizi. Ti svědomitější s dětmi dělají domácí úkoly a učí se. Rodiče zkrátka vždycky něco vymyslí, aby se jejich ratolest nenudila (2/3 respondentů), obzvláště tátové. Ti s dětmi sice o samotě tráví méně času než mámy, společné aktivity s potomky však promýšlejí mnohem detailněji. Svědčí o tom také to, že myslí dopředu a kromě naplánovaného programu se snaží mít vždycky připravený ještě nějaký ten záložní plán (12 %).

A jak se čeští tatínci s dětmi nejraději baví? Oproti maminkám se své ratolesti nejčastěji snaží zdokonalovat ve všemožných dovednostech (50 %) – no řekněte, kdo vás třeba naučil jezdit na kole? Určitě to byl táta, kdo vždy trpělivě běhal za kolem a držel sedlo, které po chvilce nenápadně pustil a heuréka! Od té doby většina z nás ovládla svoji rovnováhu a mohla se zařadit mezi „ty velké“. Tátové jsou také dobří k tomu, aby své potomky naučili stavět bunkry, aby uměli vylézt na pořádný strom nebo správně zakopali poklad. Na bojovníky a piráty si oproti maminkám (pouze 3 %) hrají s dětmi také spíše tatínkové (11 %).

Maminky, které musejí leckdy zvládnout pořádnou bojovku v domácnosti, si se svými dětmi hodně čtou (60 %). Na čtení pohádek, nebo slabikáře si naopak troufá pouze třetina českých otců. Více než polovina českých maminek (52 %) by pravděpodobně ve svém dítku ráda probudila umělecké sklony, neboť jej vede ke kreativitě. S dětmi si české mámy malují, vystřihují a tvoří všemožná umělecká díla ať už z formely, moduritu, nebo hlíny. Děti také velice často s maminkami vaří (49 %), což tatínky příliš nebaví (22 %). Tátové také s dětmi příliš neradi nakupují (25 %), ale zato maminky tuto dovednost se svými roštáky spolehlivě doženou (40 %).

Které hry nás s dětmi baví

Mezi oblíbené hry, které nesmí chybět v téměř 60 procentech domácností, patří logické hry a nejrůznější stavebnice. Tátové pak ještě se svými malými nezbedníky sportují (45 %) a oproti maminkám si vybírají spíše praktické hry, po kterých doma nezůstává nepořádek (16 %). Maminky zase s potomky volí spíše praktickou formu „školy hrou“, kdy si hrají na vaření, nakupování nebo uklízení (24 %).

Tátové toho dovolí víc

Více než polovina českých rodičů přiznala (57 %), že nad dětmi občas přimhouří oči a povolí jim to, co druhý z rodičů zakázal. A tátové jsou v tomhle ohledu o mnoho benevolentnější než mámy. Oproti maminkám, které povolují dětem zakázané aktivity jen ve 38 procentech, tátové občas podlehnou z necelých dvou třetin. Děti to s tatínky zkrátka umějí skoulet.

A nad čím rodiče nejčastěji přivřou oči? Polovina rodičů podlehne ve chvíli, kdy chce dítě hrát hry na počítači a třetina svému dítěti sem tam povolí dívat se na televizi. A přiznejme si, kdo z nás někdy svému malému mlsalovi nepovolil nějakou tu dobrotu navíc? V dnešní době se dětem podaří vyprosit víc bonbónků u 34 % rodičů. Tátové mnohem více povolují dětem hrát elektronické hry (necelá pětina), maminkám zase nevadí, pokud jejich ratolest sní svačinu v posteli (36 %), nebo když dcerky zkouší make-up, aby vypadaly jako máma (12 %). To by naopak povolily jen 3 % tatínků.

Pokud však děti zlobí, nebo pokud musejí rodiče čelit výraznějším výchovným problémům ve dvou třetinách se mámy i tátové shodli, že vše řeší spolu jako jeden tým. Jen v pětině případů je to pak spíše maminka.

Děti a tátové

Děti mají ke svým tatínkům většinou o něco specifičtější vztah než k maminkám. Maminky jsou totiž z pohledu dětí ve výchově často striktnější a pečlivější, naopak tátové hrají roli velkého kamaráda, který je na blbnutí a dovádění všeho druhu. Zhruba třetina oslovených rodičů také uvedla, že jejich dítě sdílí svá tajemství pouze s tátou. Muži to navíc potvrdili ve 41 procentech oproti ženám, které si to myslí jen z dvaceti osmi procent.

Malí tajnůstkáři se svým tatínkům nejčastěji svěřují s různými nezbednostmi a průšvihy, o kterých se máma zkrátka nesmí za žádnou cenu dozvědět (64 %). Dalším zapeklitým problémem, který dětské hlavičky zaměstnává natolik, že si jdou k tátovi pro radu, je, jakou taktiku zvolit na mámu aby se nezlobila, nebo jim něco povolila (39 %). Táta je nejlepším spojencem také v případě, že dítě zlobí kamarádi (35 %), dostane poznámku ve škole (20 %) nebo ho něco mrzí (17 %). Pouze třem procentům rodičů se děti většinou s tajemstvím nesvěřují.

Táta jako řidič?

Čeští tátové se v rodině nejčastěji chopí úlohy řidiče a své děti vozí do školy, ze školy a na nejrůznější koníčky převážně oni (34 %). K úloze „řidiče“ také patří nakupování zásob a potravin, o které se stará 22 % mužů. Tatínkům také leží více na srdci než maminkám, aby se jejich potomkovi dařilo ve sportu (37 %). A v případě, že si jejich děti vjedou lidově řečeno do vlasů a hádají se kvůli hračkám, nebo z tisíců jiných důvodů, jsou to většinu oni, kdo od sebe malé raubíře roztrhne a snaží se jejich problém vyřešit (28 %).

Všichni rodiče se však shodli, že tátové jsou pro své děti také dobrými učiteli, a to hlavně co se týče sportu a jízdy na kole (20 %), ovládání počítače a všemožné elektroniky (15 %), nebo opravování a vyrábění cokoli z čehokoli (15 %). Maminky i tátové také vědí, že hygieně by své malé rošťáky měly učit spíše maminky – v tom si rozumí 99 % respondentů.

Táta na mateřské?

Polovina českých mužů si umí představit (na rozdíl od žen), že by roli na mateřské dovolené zvládli. Přičemž pokud měli tu příležitost, ihned by se pro toto řešení rozhodlo 11 procent dotázaných. Dvacetina tatínků už má tuto zkušenost za sebou a s úspěchem ji zvládli.

Názor žen se v této otázce poměrně liší, neboť 29 procent z nich si v žádném případě neumí představit, že by byl jejich partner s dítětem doma a zvládl by veškerou péči bez problémů a bez jejich pomoci. Dvě procenta žen si se svojí drahou polovičkou již role obrátily a jsou to ony, kdo funguje jako živitel rodiny, přičemž táta je doma s dětmi.

Co víme o Dni otců?

Děti i maminky už svůj oficiální svátek mají, ale co tátové? I když ve světě má svátek Dne otců již poměrně hlubokou tradici, v Čechách příliš známý není, každopádně u nás existuje a tátové jej mohou slavit třetí červnovou neděli.

Zatímco 55 % žen a maminek Den otců znají, nebo už o něm alespoň slyšely, muži jej vnímali jen ze 41 procent. Všeobecně však o tom, že i tatínci mají svůj oficiální den, kdy je můžeme oslavovat, netuší 47 % z nás. Den otců tedy má v českém kalendáři své místo, oproti Dni matek však stále nepatří mezi významné dny naší země ale pouze mezi ty oblíbené. Na otázku, zda by měl být Den otců zařazen mezi významné dny České republiky, skoro polovina rodičů odpověděla, že ano. Pouze 26 % procent z nás by nechala vše tak, jak je.