dítě

Čeští školáci jsou evropskými premianty v mimoškolních aktivitách. Na sportovištích a v různých zájmových kroužcích tráví týdně pět až osm hodin, tedy zhruba dvakrát více než mladí Němci, Francouzi, Slováci nebo Chorvati, uvedla v pondělí GE Money Bank na základě svého mezinárodního průzkumu.

Děti v České republice patří do nadprůměru, když po boku svých vrstevníků z Anglie tráví po škole aktivně pět až osm hodin týdně. V ostatních zemích se doba strávená mimoškolními aktivitami pohybuje od dvou do čtyř hodin týdně. Na světové špičce jsou pak školáci z USA a Austrálie, kteří týdně v zájmových kroužcích tráví devět až dvanáct hodin.

Česká republika patří mezi země, kde jsou mimoškolní aktivity jedny z nejlevnějších. Měsíční poplatek za mimoškolní aktivity pro děti v ČR se pohybuje od 750 do 1500 korun, což je až třikrát méně než ve Spojených státech a Austrálii. Náklady od 750 do 1500 korun měsíčně jsou srovnatelné se Slovenskem, Chorvatskem, Velkou Británií a Francií. Dražší sport, umění, či školní družina je například v Německu a Turecku, kde se měsíční výdaje pohybují v rozmezí od 1500 do 2500 korun.

V cenách za mimoškolní aktivity dětí jednoznačně vede Austrálie a Spojené státy, kde se náklady ve velkých městech mohou dostat až na pět korun za měsíc. „Vyplnění volného času dětí smysluplnými aktivitami je důležité pro jejich další směřování a bezproblémové dospívání, proto někteří rodiče neváhají investovat relativně vysoké částky do kvalitních volnočasových aktivit svých potomků," řekla Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money Bank.

Univerzálně platí, že nejčastější aktivita, kterou děti tráví svůj volný čas po výuce, je sport. Česko je však specifické. Kromě sportu jsou mezi českými dětmi velmi populární také umělecké kroužky, jako například dramatické, výtvarné a hudební. Ovšem děti tráví také hodně času v dětských družinách, ale i doma zábavou se svými vrstevníky. „Rozdíly v trávení volného času tak panují nejen mezi různými zeměmi, ale také mezi pohlavími. Chlapci a dívky se jen málokdy sejdou na stejných aktivitách po skončení školní výuky," poznamenala Dvořáčková.

Kluci

Kluci nejčastěji tráví volný čas sportem, na prvním místě je fotbal. Ve Francii, v USA, na Slovensku a v Austrálii je další velmi populární aktivitou chlapců tenis. Méně tradiční sportovní disciplíny a zájmy mají chlapci v Kazachstánu (aikido), Austrálii (kriket) a Francii (judo). V České republice převládá fotbal, populární je také hokej a tenis.

Holky

Naproti tomu u děvčat jsou kreativní kroužky stejně oblíbené jako sportovní disciplíny. Mezi nejoblíbenější patří tanec, hra na hudební nástroj a zpěv či různé výtvarné kroužky od keramiky po kreslení. Populárními sportovními aktivitami je u děvčat aerobik, gymnastika a plavání. „Každá země má ovšem svá specifika, ve Francii například dívky podobně jako chlapci chodí na judo, ve Spojených státech hrají dívky často fotbal, v Austrálii je velmi populární netbal, v Kazachstánu a Velké Británii balet. Dívky v Turecku po skončení školní výuky nejčastěji pomáhají v domácnosti," uvedla mluvčí GE Money Bank.

Jakého koníčka dopřáváte svým dětem vy?