Praha – 11. října 2012

Převážná většina lidí v partnerském svazku v České i Slovenské republice by se znovu rozhodla pro svého současného partnera nebo partnerku, pokud by měli možnost si znovu vybírat.

I když jsou hádky a neshody ve vztazích běžné, jak přiznává převážná většina lidí žijících v manželství či v partnerském svazku, tak 80 procent zadaných Čechů a 83 procent zadaných Slováků by si opětovně zvolilo stejného partnera nebo partnerku.
Na druhé straně, zhruba 7 procent zadaných lidí v obou zemích by už raději do téže řeky nevstoupilo, a znovu by vztah se svým současným partnerem nezakládalo. Nerozhodnutých bylo 13 procent Čechů žijících v partnerském svazku a 9 procent zadaných Slováků.

Zajímavým zjištěním průzkumu je, že ve skupině „odpůrců vztahu“ nebo ve skupině „nerozhodnutých“ nalezneme výrazně častěji ženy. Muži jsou ve vztazích zjevně spokojenější než ženy. Taktéž mnohem častěji uvádějí, že nejsou zvyklí se se svojí partnerkou hádat. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti GfK, který byl realizován na reprezentativním vzorku populace, 2000 respondentů z České a Slovenské republiky.

„Nepodstatné malichernosti uvádělo jako nejčastější důvod vyostřující vzájemný vztah až 39 procent Čechů a 44 procent Slováků žijících s partnerem či partnerkou. Druhým nejzávažnějším důvodem partnerských neshod jsou rodinné finance, které rozhádají více než čtvrtinu vztahů v obou zemích. Průzkum ukázal, že lidé, kteří jsou spokojenější se svým příjmem, jsou spokojenější i se svým partnerským svazkem“, říká
Mgr. Monika Bodorová Ph.D., Consumer Goods Sector Leader. Dalšími nejběžnějšími důvody hádek v českých a slovenských domácnostech jsou domácí práce, výchova dětí, zaneprázdněnost a nedostatek času na rodinu.

Nejčastější důvody partnerských neshod

 

Česká republika

(626 respondentů)

Slovensko

(563 respondentů)

Malichernosti 38,5 % 44,3 %
Rodinné finance 26,1 % 29,6 %
Domácí práce 18,7 % 22,7 %
Výchova dětí 14,3% 20,1 %
Zaneprázdněnost a nedostatek času na rodinu 14,1 % 15,1 %
Způsob trávení volného času 10,8 % 13,1 %
Pozdní příchody domů 10,7 % 10,5 %
Alkohol 5,7 % 9,5 %
Tchýně/tchán 4,2 % 4,9 %
Flirtování s jinými muži/ženami 2,3 % 2,3 %
Jiné důvody 6,5 % 2,5 %
Nehádáme se 24,1 % 19,2 %

Báze: lidé žijící v partnerském svazku (manžel/manželka, druh/družka)

Na Slovensku je podíl párů, které se hádají, vyšší než v České republice. Téměř čtvrtina zadaných Čechů tvrdí, že se se svým partnerem nehádá. Oproti tomu na Slovensku není zvyklá se hádat pouze pětina vztahů. Slováci se hádají častěji než Češi hlavně kvůli malichernostem, výchově dětí a alkoholu.

Reklama