Vzpomínáte si na případ porodní asistentky Ivany Königsmarkové, o kterém jsme vás informovali 22. září letošního roku? Paní Königsmarková byla odsouzena, ale její případ má nečekanou dohru...

Ve článku z 22. září 2011 jsme vás informovali o případu porodní asistentky Ivany Königsmarkové, která asistovala při nepodařeném domácím porodu. Více viz zde...

Soud proběhl a vše by se mohlo zdát vyřešené. Ovšem není. Do celé záležitosti se vložila Česká ženská lobby, od které jsme obdrželi následující infotrmaci...

Česká ženská lobby podporuje Ivanu Königsmarkovou

Česká ženská lobby, asociace dvaceti nevládních organizací hájících práva žen v České republice, tímto vyjadřuje svoji podporu Ivaně Königsmarkové, prezidentce Unie porodních asistentek. Připojujeme se k výzvě dalších organizací a jednotlivců a požadujeme skutečně spravedlivý soudní proces, který by nestranně a objektivně posoudil, zda opravdu došlo k nějakému pochybení z její strany.

Za naprosto bezprecedentní považujeme rovněž fakt, že paní Königsmarková má pojišťovně hradit náklady spojené s léčbou dítěte. Samozřejmě je smutné a tragické, kdykoliv při porodu nebo po něm zemře dítě. Ovšem rozdíl v tom, jak státní autority stíhají porodní asistentku, která je známou propagátorkou přirozených porodů a obhájkyní emancipace žen - rodiček, ve srovnání s podobnými případy, v nichž figurují lékaři, je zcela evidentní.

Česká ženská lobby s rostoucími obavami sleduje současný vývoj v oblasti porodnictví. Práva žen - rodiček jsou oklešťována a po pozitivních změnách, které nastaly po pádu komunismu, se situace začíná nebezpečně vracet do starých kolejí. Pronásledování samostatně působících porodních asistentek (paní Königsmarková není zdaleka jediná, která čelí represím ze strany státních institucí) je součástí tohoto negativního trendu.

K tomuto vyjádření se rovněž připojil Porodní dům U čápa, o.p.s.

Jana Smiggels Kavková
Předsedkyně České ženské lobby

Pro doplnění uveřejňujeme ještě tiskové prohlášení právních zástupců paní Königsmarkové...

Soud popřel demokratické principy a zásady trestního řízení

Dne 29. listopadu 2011 Městský soud v Praze svým usnesením zamítl odvolání Ivany Königsmarkové a odsuzující rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v plném rozsahu. Řízení u odvolacího soudu proběhlo v nezvykle krátké době po rozhodnutí prvoinstančního soudu, byla při něm vyloučena přítomnost médií a bylo zákázano použití zvukových a obrazových záznamů. Vedle dodržení procesních formalit a přednesu odvolání soud ihned rozhodl s tím, že soud se rozsáhlými námitkami vznesenými v odvolání na místě nijak nezabýval a neodůvodnil s tím, že odůvodnění bude obsaženo v písemném vyhotovení rozsudku.

Ivana Königsmarková je nyní pravomocně odsouzená k dvouletému odnětí svobody s podmínečným odkladem na pět let, k pětiletému zákazu činnosti a je jí, naprosto ojediněle, stanovena povinnost uhradit náklady na léčbu zemřelého chlapce.

Senát Městského soudu neuznal žádnou z námitek směřujících vůči Rozsudku. Obhajoba napadla Rozsudek v několika zásadních bodech: Má vedle dalšího za to, že došlo k porušení práva Ivany Königsmarkové na spravedlivý proces, především odepřením práva na obhajobu. Porušení spočívá zejména v zamítnutí provedení navržených důkazů, které svědčily ve prospěch paní Königsmarkové (zahraniční znalec z oboru porodní asistence a z příbuzných oborů, odborná vyjádření českých lékařů, vyjádření odborníka na medicínskou statistiku, znalce z oboru psychologie pro účely vyvrácení rozporů v některých výpovědích, doporučené postupy pro resuscitaci novorozence atd.). Dále má za to, že došlo k neúplnému a nejasnému skutkovému zjištění a nesprávnému hodnocení důkazů.

Zásadní otázky týkající se konkrétního možného pochybení paní Königsmarkové nebyly zodpovězeny ani v provedených znaleckých posudcích, odpovědi vycházely z obecného postoje české gynekologicko-porodnické společnosti, který hodnotí každý porod doma jako postup non lege artis.

Jsme přesvědčení, že Ivana Königsmarková je nevinná a že v řádném procesu by její nevina byla prokázaná.

K napadení odsuzujícího rozsudku nyní využijeme mimořádného opravného prostředku-dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky.

Adéla a Richard Hořejší
Právní zástupci I. Königsmarkové

Ivana Königsmarková o porodech

Jaký je váš názor na celou kauzu, mile čtenářky?

Reklama