Nepříznivý stav vědomostí o tom, jaké předpisy nebo doporučení platí pro cestování s dětmi nejběžnějšími dopravními prostředky, odhalil nový průzkum agentury STEM/MARK. Například pouze 10 % dotázaných vědělo, že odborníci doporučují začít cestovat vlakem či autobusem až s dítětem starým alespoň tři až šest měsíců. V reakci na alarmující výsledky průzkumu chce proto prostřednictvím webových stránek Dětivdopravě.cz Všeobecná zdravotní pojišťovna připomenout rizika, na která je třeba si dát pozor.

train

„Výsledky průzkumu vskutku nejsou příznivé. Rodiče by měli vědět, že dítě mladší tří až šesti měsíců vystavují při cestě hromadnými dopravními prostředky zvýšenému riziku infekce. Choroboplodným zárodkům se nejlépe daří v teplých, uzavřených místech, kde se vyskytuje hodně lidí. Organizmus takto malého dítěte přitom ještě zdaleka nemá vyvinutou potřebnou obranyschopnost,“ říká dětská lékařka MUDr. Dana Nedělková.

Agentura dotazováním respondentského vzorku reprezentativního pro celou populaci odhalila závažné nedostatky v obecném povědomí o zásadách bezpečné přepravy dětí vlakem či autobusem. Testování znalostí předpisů, zásad a doporučení pro další druhy dopravy přitom nedopadlo o nic lépe. Většina respondentů neodpověděla správně ani na otázku, za jakých podmínek musí být dítě umístěno v autosedačce. Že tomu tak musí být vždy, pokud dítě nemá více než 36 kg a 150 cm, věděla jen necelá třetina dotázaných. Téměř polovina lidí také nevěděla, že se autosedačky pro nejmenší, tzv. kolíbky, smí umístit na sedadlo spolujezdce pouze, pokud na tomto místě v autě není airbag nebo jej lze vypnout.

Na nízkou úroveň povědomí o základních pravidlech bezpečného doprovázení dětí v dopravě reaguje nová kampaň VZP Cestujeme s dětmi bezpečně. Díky ní se nejen rodiče, ale všichni, kdo cestují s dětmi, mohou dozvědět, jak se při přepravě vyhnout většině rizik. Součástí kampaně je edukační brožura, leták a web Dětivdopravě.cz, na kterém zájemci naleznou potřebné souhrnné informace rozdělené podle jednotlivých typů dopravy a stáří dítěte.

logo

Reklama