Oskar Kokoschka patří bezesporu mezi významné evropské umělce 20. století. Věděli jste však, že měl – podobně jako Gustav Klimt, Egon Schiele, ale i mnozí další „Vídeňáci“ – i on české kořeny? A že strávil v naší metropoli čtyři dlouhé roky? Právě tomuto pražskému pobytu je věnována výstava ve Veletržním paláci s názvem Kokoschka a Praha.

Narodil se sice v dolnorakouském Pöchlarnu, ale rodina pocházela z Čech. Jeho dědeček Václav Kokoschka byl známým pražským zlatníkem a majitelem domu U Ježíška ve Spálené ulici. Znal se s Bedřichem Smetanou, Antonínem Dvořákem i Quidem Mánesem, který ho portrétoval. Kokoschkův otec se sice rozhodl přesídlit do Rakouska, ale velká část jeho rodiny zůstala v Čechách. Později, na sklonku 19. století, se s celou rodinou nakrátko přestěhoval za obchodem do Ústí nad Labem. Protože se mu však příliš nedařilo, vrátil se znovu do Rakouska. Po první světové válce se do Čech provdala Kokoschkova sestra Berta, která ho v roce 1934 do Prahy pozvala.

Oskar Kokoschka měl v plánu si v Praze udělat jen krátkou zastávku před cestou do Ruska a východní Asie, aby portrétoval prezidenta Masaryka. Nebyl v Praze neznámý. Rok předtím tu měl totiž výstavu, kterou uspořádal obchodník s obrazy a historik umění Hugo Feigl. Ten ho také doporučil prezidentu Masarykovi i dalším zákazníkům.

Portrét Masaryka

Kokoschkův nejslavnější portrét prezidenta Masaryka

Masarykovi se původně příliš do portrétování nechtělo, byl právě po mozkové mrtvici. Brzy si však Kokoschku velice oblíbil a posílal pro něj denně svého osobního řidiče. Rád s ním diskutoval, i když byl mezi nimi velký věkový rozdíl -  Kokoschkovi bylo 48, Masarykovi 84.

V důsledku prezidentova zdravotního stavu se portrétování protáhlo a mezitím se Kokoschkovi v Praze tak zalíbilo, že se tu rozhodl zůstat. Našel zde bohatou inspiraci k tvorbě a během dalších čtyř let tu namaloval téměř dvacítku vysoce ceněných panoramat Prahy.

Praha od Kramářovy vily

Praha od Kramářovy vily

Olda PalkovskáVelkou roli hrálo také to, že se zamiloval nejen do Prahy, ale také do devatenáctileté Oldy Palkovské.

Tato studentka práv, malířka a překladatelka z angličtiny byla dcerou Kokoschkova přítele, prominentního pražského právníka a milovníka umění Karla Břetislava Palkovského, s nímž se seznámil ve Vídni už v roce 1914. Oldini rodiče tím nebyli vůbec nadšeni a dokonce ji na čas poslali do Londýna na „odvykací kúru od Oskara Kokoschky“.

V roce 1938 se mezinárodní situace tak vyhrotila, že už i Praha, kterou si tolik zamiloval, přestala být pro Kokoschku jako Žida a odpůrce fašismu bezpečná. Nacisté tehdy Kokoschkovi veřejně vyhrožovali a vzkazovali mu : „Až přijedeme do Prahy, pověsíme tě na první kandelábr.“ Na naléhání Oldy Palkovské tedy Prahu na poslední chvíli opustil a odcestoval s ní do Londýna. Tam se také z nich stali o tři roky později manželé – svatba se konala v roce 1941 v jednom londýnském válečném bunkru…

Nostagia

Tento obraz s názvem Praha-Nostalgia namaloval Kokoschka už v londýnské emigraci

Výstava Kokoschka a Praha je opravdu velmi zajímavá. Jsou zde představeny nejen skvosty z umělcova pražského období, ale najdete tu i velké množství fotografií a nepříliš známých informací z jeho soukromí.

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

 

Reklama