china

Celosvětově spotřeba cigaret každoročně vzrůstá, tento růst však jde většinou na vrub obyvatelům rozvojových a méně vyspělých zemí. V bohatých státech Evropy kuřáků naopak ubývá, v celé Evropské unii se v posledních čtyřech letech snížil počet kuřáků o tři procenta.

Domácí situace

Z hlediska počtu kuřáků se Česká republika řadí k těm o něco "vyspělejším" zemím Evropy. Zatímco v nejzakouřenějším Řecku bere cigaretu do úst 42 % populace a v Bulharsku nebo Maďarsku necelých 40 %, v Česku to je přibližně 26 %. Toto číslo nás řadí mírně pod celoevropský průměr (29 %), úrovně skandinávských zemí (Švédsko - 16 %, Finsko - 21 %) však ještě zdaleka nedosahujeme.

Pohled do domácích statistik

Opusťme teď statistiky Evropské komise a podívejme se podrobněji na domácí situaci. Přestože podle evropských statistik si ve vztahu ke kouření stojíme celkem dobře, ve skutečnosti lze najít i jiná, méně oficiální čísla. Pokud se totiž do počtu kuřáků započítají i kuřáci mladší osmnácti let (kteří legálně kouřit nesmí), dostaneme se k mnohem méně optimistickému číslu 36 %.

Kouření u dětí je stále populární

V České republice v současné době pravidelně kouří zhruba čtvrt milionu mladých lidí do osmnácti let. Průměrný věk, ve kterém děti vykouří svou první cigaretu, se pohybuje okolo deseti let a devadesát procent kuřáků se stává závislými ještě před dosažením plnoletosti. Jak bývá často zdůrazňováno, počet dívek kuřaček již dnes převažuje nad mladými kuřáky opačného pohlaví. Přestože děti běžně začínají kouřit se svými vrstevníky, první příklad dostávají v rodině. Pokud oba rodiče dítěte kouří, je pravděpodobnost, že se samo stane kuřákem, čtyřikrát vyšší než u dětí nekuřáků.

Odvykací statistiky

Naprostá většina těch, kteří si ještě v mládí vytvoří nikotinovou závislost, se bude později pracně snažit o odvykání. Šance na úspěch jsou poměrně značné, je ale třeba vědět, jak na to. Podle statistických údajů se velká většina lidí pokouší odvykat sama, bez pomoci léků a odborníků. U těchto pokušitelů „silné vůle" je úspěšnost v odvykání přibližně tříprocentní. Pokud kuřák zavítá do lékárny a začne odvykat s pomocí přípravků náhradní nikotinové terapie, vzrůstají jeho statistické šance na 10 %. Jestliže však navštíví odbornou poradnu nebo vyškoleného zdravotníka a bude odvykat ve spolupráci s ním a s pomocí předepsaných léků, je jeho naděje na úspěšné odvykání vyšší než 40 %

Zdroj: www.odvykani-koureni.cz

Reklama