Odborníkům tento výsledek nestačí a uzdravených pacientů chtějí ještě víc. Pomoci jim v tom má nová kampaň Čas je mozek, která vštípí laikům rychlou a správnou reakci.

brain

Pacienti v ČR mají v rámci Evropy společně s německými sousedy největší šanci, že právě jim se dostane špičkové péče s nejvyšší nadějí na úplné uzdravení. Mechanickou trombektomií, která je nejšetrnější a zároveň nejúčinnější miniinvazivní technikou, jsou nejčastěji léčeni pacienti v Německu a v těsném závěsu za nimi právěpacienti v České republice. V kombinaci s trombolýzou zaručuje tato metoda jednoznačně nejlepší výsledky při léčbě mozkové mrtvice. Aby se této péče dostalo co nejvyššímu počtu pacientů, je především nutné, aby se k odborníkům dostali včas.

  Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP zahajují kampaň s názvem Čas je mozek s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o typických příznacích mozkové mrtvice. Nejčastějším problémem léčby je totiž pozdní příjezd pacientů do nemocnice. Léčba musí proběhnout co nejdříve po objevení prvních příznaků. Každá další minuta už znamená trvalé následky. Závažnost následků je tím větší, čím delší prodleva nastala, odtud také název kampaně. Takzvané časové okno, tedy časový úsek, ve kterém se dá cévní mozková příhoda efektivně léčit, je při standardní léčbě nitrožilně podávanou trombolýzou čtyři a půl hodiny.

Nejnovější metoda - mechanická trombektomie, dává lékařům k dispozici ještě pár hodin navíc, standardně lze léčit do šesti hodin. To ale neznamená, že by pacienti mohli příznaky déle ignorovat. „Léčba mechanickou trombektomií představuje pro pacienty obrovskou šanci na uzdravení, pomoci ale můžeme jen těm, kteří dorazí včas,“ vysvětluje prim. MUDr. Aleš Tomek, PH.D., předseda Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP.

Váhavost pacientů či jejich okolí je velmi častým jevem. Pokud nejsou příznaky mrtvice zcela paralyzující, často je pacient vůbec nepozná, podcení či se z nich snaží takzvaně vyspat. Ráno se ale probouzí s rozsáhlým mozkovým poškozením, se kterým už lékaři mnoho nezmůžou. „Právě proto jsme se rozhodli podpořit informovanost laické veřejnosti, díky které pacienti správně rozpoznají příznaky a včasným příjezdem na specializované pracoviště zvýší své šance na přežití a uzdravení,“ dodává prim. Tomek. Kampaň startuje právě dnes a potrvá následujících dvanáct měsíců. Aktuální informace budou průběžně dostupné na www.mozkovaprihoda.cz.

Jak poznáte příznaky cévní mozkové příhody?

čas je mozek1. Pokles koutku

Jak testujeme?
Vyzvěte pacienta, ať se usměje nebo vycení zuby. Pokud se jedna strana úst hýbe méně, zavolejte 155!

2. Ochrnutí končetin

Jak testujeme?
Nechte pacienta předpažit po dobu deseti sekund. Pokud dojde k poklesu jedné ruky nebo je ruka zcela nehybná, zavolejte 155!

3. Porucha řeči

Jak testujeme?

Zeptejte se na něco a zhodnoťte, zda je řeč zřetelná, srozumitelná, plynulá a zda vám pacient rozumí. Pokud ne, zavolejte 155!

Pokud se projeví jakýkoli z těchto příznaků, ihned volejte 155! Léčba je možná jen v prvních 6 hodinách!

Reklama