augustin

Od nového školního roku otevře Česká provinci Řádu sv. Augustina mateřskou školu s celodenním provozem. Mateřská škola sv. Augustina (MŠA) vychází z dlouholeté tradice křesťanského školství a opírá se rovněž o osvědčené zkušenosti mnoha odborníků z více než 270 augustiniánských školských zařízení na celém světě.

„Metody naší práce vycházejí z osvědčených dlouholetých pedagogických přístupů rozvíjených v augustiniánské pedagogice. Snažíme se, aby MŠA vedlo dítě k poznání vlastní jedinečnosti, hodnoty druhého, k ochraně života v jakékoli jeho podobě a uvědomění si krásy světa,“ uvádí ředitel MŠA P. Juan Provecho, OSA. Škola podporuje kooperativní a prožitkové učení a žák je v tomto pojetí cílem i protagonistou výchovy a vzdělávání.

Škola sídlí v budově kláštera Školských sester De Notre Dame v Hornokrčské ulici na Praze 4, s dobrou dopravní dostupností. Vnitřní i vnější prostory školy jsou bohatě členěny, což umožňuje nalézt dětem během dne klid a soukromí, možnost školské činnosti v menších skupinách nebo pohybové i hlasové uvolnění. Školní výuka a prostory odpovídají všem vyhláškám, které se vztahují ke Školskému zákonu č. 561/2004 Sb. Rodiče budou za výuku v tomto soukromém vzdělávacím zařízení platit 7 tisíc korun měsíčně za jedno dítě.

augustin

MŠA je otevřena dětem rodičů, kteří preferují školu s křesťanskou pedagogikou, tedy nejen věřícím dětem. Jde o školku rodinného typu, která se v letošním roce otevře pro 20 dětí. Rodinný charakter školy zaručuje osobní a individuální přístup ke každému dítěti. Tím školka nabídne i možnost přijímat děti se specifickými potřebami.

Činnost MŠA je založena na velmi úzké spolupráci s rodiči, kteří se podílejí na sestavování plánů činnosti školy a svými podněty a nápady mají možnost se zapojit do jejího běžného chodu. Škola je připravena sdílet radosti i starosti rodin dětí, učitelů i zaměstnanců.

Na mateřskou školu budou navazovat další stupně školského vzdělávání.

augustin

lupa

Reklama