Většina lidí v České republice dokáže vyjmenovat hned několik faktorů, které jsou příčinou cévní mozkové příhody, lidově zvané mozková mrtvice. Mnozí z nich přesně vědí, jak se projevuje a jaké mohou být její důsledky.  Ale jen každý třetí člověk ví, že proti mozkové mrtvici lze bojovat preventivní léčbou.

Ukázal to průzkum společnosti Factum Invenio v roce 2011. Informovat Čechy o možnostech prevence mozkové mrtvice bude i letos edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév). Dny prevence se v Praze uskuteční hned na dvou místech.  V pondělí 20. 5. v rámci Dne zdraví a sociálních služeb v Praze 8 a v pátek 7. 6. v budově Hlavního nádraží.  V letošním roce nově proběhne Den prevence také v Brně, konkrétně ve středu 5. 6. Veřejnost si během těchto dnů bude moci zdarma zjistit své riziko ohrožení mrtvicí a poradit se se specialisty o možnostech prevence.

Dny prevence programu POMOC pomohou i letos odhalit tichého nepřítele

Mozková mrtvice je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých zemích. V České republice postihne až 40 tisíc lidí ročně. Pro zvýšení informovanosti veřejnosti a odhalení rizikových skupin ohrožených mozkovou mrtvicí, jsou i letos pořádány Dny prevence, během kterých je pro veřejnost připraven edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév), v rámci kterého si bude moci veřejnost zdarma nechat ověřit výši rizika ohrožení mozkovou mrtvicí. První letošní Den prevence proběhne 20. 5. v rámci Dne zdraví a sociálních služeb v Praze 8. Akce se bude konat od 13 do 17 hodin v prostorách ÚMČ Praha 8 – tzv. „Bílý dům“, U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Další možnost budou mít Pražané v pátek 7. 6. v budově pražského Hlavního nádraží. Zde bude měření probíhat po celý den od 8 do 20 hodin. Ve středu 5. 6. navštíví Den prevence také Brno. Měření zde bude probíhat v obchodním centru AVION Shopping Park Brno, Skandinávská 2.

S vhodnou prevencí poradí přítomný lékař. K dispozici bude i poradna pacientského sdružení

Pro všechny Dny prevence bude charakteristický unikátní nadměrný nafukovací model srdce
(3,5 x 6 m), kterým bude možné volně procházet. Do posledních detailů tak bude možné prozkoumat jednotlivé detaily nejdůležitějšího lidského orgánu, který v sobě může v případě fibrilace síní skrývat i krevní sraženinu – tromb. Návštěvníkům Dnů prevence bude k dispozici lékař a zdravotní sestry, se kterými bude možné konzultovat zjištěné výsledky
a poradit se o vhodných možnostech prevence. Akce je realizována ve spolupráci s Českou internistickou společností, pacientskou organizací ICTUS, která pomáhá lidem po prodělané mozkové mrtvici s návratem do plnohodnotného života, dále společností Bayer. Během Dnů prevence bude zároveň přítomen také zástupce pacientské organizace ICTUS, která pacientům svoji poradnu.

Průzkum veřejnosti potvrdil nízkou informovanost o možnostech prevence

Většina lidí (84 procent) ví, že příčinou mrtvice je ucpání cévy v mozku. Vyplývá to z průzkumu, který na reprezentativním vzorku respondentů udělala společnost Factum Invenio. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných také správně odpovědělo, že projevem náhlé příhody jsou smyslové poruchy, například poruchy vidění a řeči. Čtyři lidé z deseti se ale mýlí, když se domnívají, že mrtvice končí většinou smrtelně. A každý čtvrtý v populaci je dokonce chybně přesvědčen, že mrtvice je nedílnou součástí infarktu. Průzkum ukázal i na nedostatečné povědomí populace
o možnostech preventivní léčby. Sedmdesát procent respondentů odpovědělo, že nevědí
o existenci léků, které jsou určeny k preventivnímu užívání a snížení rizika vzniku mrtvice.
O možnostech této prevence ví jen 30 procent lidí.

Reklama