„Jazykové kurzy pro studenty 50+ jsou čím dál více populární. Výjimkou nejsou ani lidé v důchodovém věku. Třeba teď máme na kurzu v Irsku pána, kterému je 69 let. Vzhledem ke stárnutí populace lze očekávat, že tento trend výrazně poroste i v budoucnu,“ říká Kristýna Linhartová, managerka Study.cz.
5d9ddbcdd82adobrazek.png

Motivace starších účastníků je různá. Zdokonalení cizího jazyka většinou ale není prioritou, tak jako tomu je u generace mladších studentů. Kurzů se účastní lidé, kterým odrostly děti a mají tak čas a peníze, které se rozhodnou investovat do sebe. Dále pak lidé, kteří třeba ovdověli a rádi by navázali nová přátelství a seznámili se se svými vrstevníky.
5d9ddbc3e1bebobrazek.png
Přidaná hodnota těchto kurzů je hlavně v tom, že jsou účastníci mezi podobně starými lidmi a pobyt probíhá formou kombinace studia a zážitků,“ říká Linhartová. Program kurzů tedy nespočívá pouze v sezení v lavici a biflování slovíček, ale je obohacen o kulturní část. Účastníci společně podnikají výlety po okolí, chodí do muzeí a divadel nebo se seznamují při aktivitách pořádaných školou.

Reklama