Proč patří nevymytá láhev od oleje, stejně jako špinavý papír či varné sklo do směsného odpadu? Nejen o tom, v čem nejčastěji chybujeme při třídění odpadu, jsem si povídala s mluvčí EKO-KOM Lucií Müllerovou.

V čem lidé třídící odpad nejčastěji chybují?
Češi se v třídění stále zlepšují. Chyb tedy rok od roku ubývá. Nicméně častým přešlapem jsou pořád plata od vajec, ruličky od toaletního papíru, účtenky z termopapíru – i ty lidé velmi často třídí do modrého kontejneru s papírem. Jenže tento druh papíru není k recyklaci vhodný. V modrých kontejnerech také často končí posmrkané kapesníčky nebo mokré papírové ručníky – ty mají své místo ve směsném odpadu.

V tříděných plastech se zase nesprávně objevuje třeba celofán (patří do směsného odpadu) nebo igelitové obaly od substrátů (směsný odpad) či obaly od čisticích prostředků, které jsou označeny jako nebezpečné. S těmi nakládáme jako s nebezpečným odpadem, patří tedy ideálně do sběrného dvora. Kartony nebo PET lahve pak lidé ještě občas zapomenou sešlápnout.

Ve skle se pak „špatně“ objevuje například porcelán, pokovené sklo, zrcadla nebo nádobí z varného skla.  

lucieIgelitové obaly od substrátů – tím myslíte od zeminy? A z jakého důvodu nepatří do plastů?
Přesně tak. Substráty samy o sobě obsahují totiž zpravidla různá hnojiva, chemické látky a v pytlích nám většinou vždy nějaká ta zemina přeci jen zbyde. Proto do barevných kontejnerů nepatří. 

A ještě k tomu sklu. Jak poznám, jestli je varné?
Na tuzemském trhu se většinou prodávají nádoby z varného skla, které vyrábí česká firma SIMAX. Ta většinou mívá své logo vyryto na dně nádoby. Všeobecně se dá říct, že veškeré hrnce, konvice na čaj, zapékací misky nebo skleněné hrnky na čaj bývají na 99 % z varného skla. Varné sklo má přitom jiný bod tání skloviny a nelze ho tedy zpracovat spolu s ostatními střepy ve sklárně.

Patří do plastů třeba i některé obaly od sušenek, čokolád?
Vždy je nejspolehlivější řídit se zkratkami, které bývají uvedeny na obalech. Jejich přehled je k dispozici na stránkách Jak třídit. Pokud se jedná o kombinovaný materiál, tak se již recyklovat nedá a takový obal je třeba odložit do nádoby na směsný odpad.

Co se stane, pokud do kontejneru hodíme něco, co tam nepatří?
Veškerý vytříděný odpad se z barevných kontejnerů sváží na třídící linky. Tam se předměty, které do vytříděného skla, plastu, papíru nebo nápojových kartonů nepatří, ručně oddělí.  Pokud se ale v kontejneru objeví nějaké známky znečištění, pak bývá celý jeho obsah znehodnocen a musí s ním být dále nakládáno jako se směsným odpadem. Nejčastěji jsou to mastné papíry, zbytky rozlitého sirupu nebo likérů ve skle, zbytky jídla z odnosných polystyrenových boxů, nebo do vytříděného odpadu někdo vysype tašku shnilých jablek.

Ušpiněný papír už nelze využít? Poškodí se nějak?
Znečištěný papír, například noviny po malování nebo rekonstrukci bytu, do tříděného odpadu nepatří, protože zbytky barev, malty a podobných materiálů jsou pro papírny nezpracovatelné. Mastný papír se v papírnách zase špatně rozvlákňuje, protože odpuzuje vodu, a tím znehodnocuje papírovinu. 

Co se týče zbytků ve skle či v plastu, neexistuje nějaká technologie, která by je dokázala odstranit?
Nemusí být vymyté, stačí je vyškrábnout respektive dopít. Znečištění dokáže technologie při zpracování vyřešit, ale jen do určité míry. Například PET lahve po rozemletí na PET flakes projdou proplachem a odmaštěním, kde se odstraní jak etikety, tak případné zbytky nápojů. Etikety a víčka se následně zpracují zvlášť.

třídění

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Láhev od oleje ale nepatří do tříděného odpadu, pokud není vymytá. Proč tomu tak je?
Pokud není důkladně vymytá od zbytků oleje, do barevného kontejneru opravdu nesmí. Kapička mastnoty, která by se dostala do vstřikovacího stroje, by mohla ucpat trysku a přerušila by vlákno, které se z recyklovaných PETek vyrábí.

Nejasnosti bývají také ohledně krabic na mléko a džusy. Kam je vhazovat, pokud v obci není oranžový kontejner?
Konkrétní systém sběru nápojových kartonů (NK) se může místně odlišovat, což souvisí s technologickými možnostmi dotřiďovacích zařízení v dané oblasti. Ke konci roku 2015 byl sběr nápojových kartonů zaveden ve 4 700 městech a obcích ČR. Z toho 785 sbírá NK do samostatných nádob, ve 217 městech a obcích se pak sbírá dohromady s papírem, ve 2 974 se NK třídí do jednoho kontejneru spolu s plastem a ve 1 310 městech a obcích funguje pytlový sběr. Některá města a obce kombinují více variant sběru, proto součet předešlých čísel nevychází.  Celkem je mohou lidé třídit NK do cca 73 000 kontejnerů v celé ČR. Kam NK patří, by lidem měla vždy napovědět oranžová samolepka, která je vylepena na nádobě určené ke sběru NK. O konkrétním systému tříděného sběru odpadu se může každý občan dozvědět i na svém obecním nebo městském úřadě.

A co textil, po jednom kusu jej můžeme vyhodit do směsného odpadu?
Ano, v omezeném množství můžete textil vyhodit i do kontejneru na směsný odpad. Jinak patří do sběrného dvora. Existují ale i sběrné kontejnery na šaty a obuv a také sběry na charitu.

Lze říci, kolik procent odpadu, který lidé hodí do kontejnerů na tříděný odpad, tam nepatří?
Barevné kontejnery obsahují v průměru 5 – 10 procent nežádoucích příměsí. Ty jsou z vytříděného odpadu odděleny na třídící lince současně s dotříděním dle jednotlivých druhů materiálů.

Jaké jsou nejčastější mýty o třídění odpadu, které mezi veřejností kolují?
Někteří lidé se stále ještě mylně domnívají, že směsný a tříděný odpad se stejně sveze na jednu hromadu. To je ale nesmysl – v době, kdy se za množství uloženého odpadu na skládkách platí, nemá nikdo zájem odpady sesypávat dohromady. V ČR je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad zpracovávají na druhotnou surovinu nebo na hotové výrobky. 

Občas také kolují domněnky, že o tříděný odpad nemá nikdo zájem. V ČR je dostatek zpracovatelů a využití vytříděného odpadu na druhotnou surovinu nebo hotový výrobek má stále větší smysl.

Častým mýtem (nebo spíš výmluvou) mezi lidmi, kteří netřídí odpad, je i tvrzení, že kontejnery na tříděný odpad jsou daleko. Ve skutečnosti to ke kontejnerům na tříděný odpad má každý z nás v průměru jen 97 metrů, tedy pouhé dvě minuty chůze.

Orientujete se už ve třídění odpadu? Otestujte se v našem kvízu Kam s ním aneb Kvíz z prostředí popelnic…

Čtěte také:

Reklama