Psala se neděle 30. května léta páně čtrnáctistého třicátého čtvrtého a u malé vsi Lipany proti sobě stanula dvě česká vojska. Na jedné straně vlály korouhve sirotků Jana Čapka ze Sán a táboritů Ondřeje Keřského a Prokopa Holého, na straně druhé se seskupila koalice umírněných kališníků a katolíků pod praporem hejtmana Diviše Bořka z Miletínka, dávného spolubojovníka Žižkova. Tak se dříve řešily politické spory - tak se Češi zabíjeli s Čechy.

Nezdařené jednání
Ještě před třemi dny seděli u jednacího stolu ti stejní muži, kteří teď proti sobě měli tasit meče. Seděli, ale žádné moudré rozhodnutí nevyseděli. A tak se víra i politika měly vyřešit silou. Radikálů bylo o něco méně - měli asi deset tisíc pěších a pouhých sedm set jezdců, a tak se, když na ně od Českého Brodu vytáhla koalice čítající ke třinácti tisícům pěších a dvanácti stům jezdců, uzavřeli ve vozové hradbě na návrší jihozápadně od Lipan.

Proti vozové hradbě
Teď stál slavný husitský vynález v cestě jiným husitům - a ti dobře věděli, zač je toho loket, a že přes vozovou hradbu se jen tak nedostanou - vždyť kolikrát od ní sami zaháněli křižáky na útěk. Ani dlouhé čekání a obléhání nebylo rozumné - radikálové měli zásob dost a křehký spolek mezi utrakvisty a katolíky by se snadno mohl rozpadnout. Proto se Diviš Bořek z Miletínka rozhodl pro úskok. Jízdu skryl v dolince poblíž návrší, zatímco vozový šik, vedený Janem Černínem, vyrazil proti opevnění radikálů.

Past sklapla
Po několika výstřelech se vozy stočily na sever a předstíraly ústup směrem k Českému Brodu. Táborité a sirotci sedli na lep, otevřeli vozovou hradbu a jali se domněle ustupujícího nepřítele pronásledovat. Černín je se svými vozy vylákal daleko od bezpečí hradby, pak se otočil a znovu se vrhl do útoku. Ve stejnou chvíli zaútočila panská jízda Divišova na otevřenou vozovou hradbu.

 

 

Spas se, kdo můžeš!
Radikálové se z náhlého zvratu už nestačili vzpamatovat a bitva se brzy změnila v dobíjení roztříštěných skupinek. Ve vozech padli i tak slavní husitští hejtmani, jako byl Prokop Holý a Prokůpek. Když Jan Čapek ze Sán a Ondřej Keřský pochopili, že je bitva ztracena, rozhodli se zachránit alespoň životy své a zbylých pánů a spolu s dalšími jezdci uprchli do Kolína.

Bijte je!
Zvítězivší katolíci a utrakvisté neplýtvali na zajaté tábority a sirotky křesťanskou láskou - přes sedm set jich nechali upálit ve stodolách u Českého Brodu. I když vojsko radikálů nebylo zcela rozprášeno, bitvu o svůj vliv v českých zemích táborité a sirotci prohráli. Bylo zahájeno další jednání se Zikmundem Lucemburským a s legáty kostnického koncilu o míru. Část radikálů se nakonec připojila k umírněným, část jich odešla do zahraničního žoldu a jen ti nejvěrnější, jako byl například Jan Roháč z Dubé, vzdorovali až do hořkého konce na bitevním poli nebo na popravišti.

Znáte nějaké další případy, kdy bojovali Češi proti Čechům? Myslíte si, že popravování vlastních hrdinů je jen českou národní tradicí, nebo že je běžné i v jiných zemích? Co si myslíte o husitech - byli to vlastenci, bojovníci za víru nebo sprostí lapkové?

Reklama