Češi propadli při průzkumu zdravotní gramotnosti. V povědomí o tom, jak pečovat o své zdraví, jsme skončili pod evropským průměrem. V dotazníku určeném pro respondenty starší 15 let projevilo excelentní znalosti jen 12 procent z nich. Naproti tomu neadekvátní či dokonce problematické povědomí odhalili tazatelé u bezmála dvou třetin dotázaných. Z osmi sledovaných zemí EU tak skončilo Česko na sedmém místě.

Ani ostatní země na tom však nejsou zrovna nejlépe. Nesprávné nebo problematické návyky odhalil průzkum také u polovinyEvropanů. Ukázal i to, že úroveň zdravotní gramotnosti klesá s věkem, roste s výší vzdělání, ale omezuje ji velikost konta.

pruzkum

Špičku ve zdravotní gramotnosti představují Nizozemci, Irové, Němci a Poláci.

V průzkumu však byly i světlé stránky. Češi předběhli ostatní země například v pochopení příbalových letáků k lékům. Vyzná se v nich o čtyři procenta více lidí, než je evropský průměr. Nebo si to alespoň myslí.

Co je zdravotní gramotnost?

Znalosti lidí, jejich motivace a kompetence získat, porozumět, vyhodnotit a aplikovat zdravotně relevantní informace tak, aby byli v každodenním životě schopni posoudit a rozhodovat se pokud jde o zdravotní péči, prevenci nemocí a podporu zdraví v zájmu udržení či zlepšení kvality života v průběhu životního cyklu.

Reklama