Většina Čechů neví, od kolika let je bezpečné jezdit s dětmi hromadnou dopravou. Téměř polovina z nich si navíc myslí, že rodiče neučí děti správnému chování v MHD. průzkumu agentury STEM/MARK. Na znepokojivé výsledky ankety se proto rozhodla zareagovat Všeobecná zdravotní pojišťovna spuštěním kampaně Cestujeme s dětmi bezpečně. Ta má edukovat veřejnost o předpisech a obecných zásadách pro doprovázení dětí nejběžnějšími dopravními prostředky.

bus

Z ankety, která měla za cíl zjistit úroveň povědomí o zásadách bezpečné přepravy dětí, vyplynuly i další zajímavé skutečnosti. 83 % dotázaných je toho názoru, že základní pravidla cestování v městské hromadné dopravě by děti měla naučit škola. Že jsou rodiče k často nesprávnému chování svých potomků v MHD nekritičtí, si myslí více než 60 % respondentů. Jako hlavní problémy veřejnost vnímá především hluk a neukázněnost nejmladších pasažérů, kterým zároveň chybí ohleduplnost vůči starším spolucestujícím.

„Pokud jde o bezpečné cestování nejen v MHD, jsou v pedagogickém přístupu rodičů stále velké rezervy. Samozřejmě je zcela v pořádku, pokud se základní informace dítě dozví ve škole. To hlavní by jim ale měli soustavně předávat především rodiče. Je nutné, aby se svému dítěti při cestě věnovali, povídali si s ním, a na názorných příkladech mu ukazovali, co je správné a co ne. Dítě tak bude mít pocit bezpečí a bude klidnější,“ říká dětská psycholožka Jarmila Burešová z brněnské Pedagogicko-psychologické poradny.

Na nízkou úroveň povědomí o základních pravidlech bezpečného doprovázení dětí v dopravě reaguje nová kampaň VZP Cestujeme s dětmi bezpečně. Díky ní se nejen rodiče, ale všichni, kdo cestují s dětmi, mohou dozvědět, jak se při přepravě vyhnout většině rizik. Součástí kampaně je edukační brožura, leták a web Dětivdopravě.cz, na kterém zájemci naleznou potřebné souhrnné informace rozdělené podle jednotlivých typů dopravy a stáří dítěte.

  Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
Děti obtěžují spolucestující hlukem a neukázněností 7,7 39,7 44,7 7,9
Dětem chybí ohleduplnost ke starším spolucestujícím 18,6 45,3 32,3 3,9
Rodiče učí své děti, jak se chovat v MHD 20,1 42,4 33,5 4,1
Rodiče děti jsou nekritičtí k jejich chování v MHD 14,7 48,5 33,7 3,1
Škola by měla děti naučit jak se v MHD chovat 31,3 52,8 13,0 2,9

Výběr názorů veřejnosti na chování dětí v MHD. Zdroj: VZP a STEM/MARK.

Reklama