Je pro dítě důležitější matka, nebo otec? Zatímco před patnácti lety by byla jasnou vítězkou ona, dnes je postoj české veřejnosti k roli muže a ženy ve výchově dětí jiný. Podle výzkumu STEM se důležitost obou rodičů vyrovnala.

matkaotec

Jako důležitější dnes vnímá matku méně než polovina veřejnosti. A to napříč pohlavím a věkovým spektrem. Pouze lidé nižšího vzdělání se častěji než populace celkově přiklánějí k názoru, že matka je ve výchově důležitější než otec (lidé se základním vzděláním: 56 %, vyučení: 50 %, lidé s maturitou: 43 %, vysokoškolsky vzdělaní: 41 %).

Změny v uspořádání rolí v rodině mezi mužem a ženou jsou patrné i ve srovnání odpovědí na otázku, kdo se v rodině nejvíce věnuje nebo věnoval dětem. V polovině 90. let to podle vyjádření dvoutřetinové většiny dotázaných rodičů byla především žena. Podle aktuálního výzkumu je tento podíl výrazně nižší a dokonce již mírně převažuje odpověď, že se dětem věnují muž i žena společně.

A podobně je to i s tradičním rozdělením rolí muže a ženy v rodině. Ještě v polovině 90. let muži příslušelo finanční zajištění rodiny a ženě péče o domácnost. Mírně nadpoloviční většina s tímto stereotypem souhlasila, jen necelá polovina jej odmítala. Z aktuálního výzkumu však vyplývá, že česká veřejnost již od tohoto stereotypu upouští. Odmítá jej 58 procent respondentů. Přesto s tradičním rozdělením rolí muže a ženy stále ještě souhlasí dvě pětiny občanů.

Reklama