Ankety a všelijaké průzkumy se zabývají ledasčím. Ale už jste někdy přemýšleli, jak jste na tom s oblibou či odporem k domácím pracím? Podívejte se na aktuální průzkum společnosti SANEP, který vás možná překvapí.

clean

Domácí práce rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější kratochvíle, ale některé z nich můžou mít uklidňující a relaxační účinky. Co třeba žehlení nebo luxování?

Pokud mezi vaše oblíbené činnosti patří právě žehlení, pak vězte, že jste výjimka, protože podle průzkumu je to činnost, která u dotázaných vyvolává největší odpor. Na druhém místě je mytí oken, třetí příčku na žebříčku domácích prací, které lidé vykonávají jen s velkým sebezapřením, je utírání prachu

Nejmenší averze je spojena s nenáročnými aktivitami jako zalévání květin nebo praní. Ale nejpříjemnější domácí prací je bezesporu vaření.

Není bez zajímavosti, že oblíbenou činností je i mytí sociálních zařízení a koupelen. V tomto případě se může jednat o tu část populace, která lpí na absolutní čistotě, např. z důvodu fobie z bakterií. Čisté sociální zařízení u těchto lidí vyvolává velice příjemné pocity.

Z výsledků průzkumu rovněž vyplývá, že téměř třetina populace má problém s udržováním pořádku ve své domácnosti. Pětina mužů, ale i žen je toho názoru, že domácí práce jsou i v dnešní době výhradně ženskou záležitostí.

Další články na téma „Domácí práce“

Reklama