• Z vyhodnocení výzkumu vyplynulo, že problémy spojenými s pitím alkoholu (rizikovým pitím alkoholu a/nebo poruchami spojenými s užíváním alkoholu) je ohroženo 51 % mužů a 44 % žen. „Respondenti byli otestování jednoduchým orientačním adiktologickým testem – AUDIT C, který bere v úvahu množství vypitého alkoholu a frekvenci pití,“ charakterizuje použitý test Prof. Michal Miovský z Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
  • Výzkum realizovala agentura Nielsen Admosphere na reprezentativním vzorku 1017 respondentů. Čeští muži patří ve spotřebě alkoholu ke světové špičce.

5a71d842f3dcbobrazek.png

Měsíc na suchu ukáže, jak je na tom člověk s alkoholem. „Suchej únor je tu proto, abychom si na jeden měsíc dali od alkoholu odstup. Díky tomu máme možnost poznat, jak na tom s pitím vlastně jsme. Smyslem akce je naučit se konzumaci alkoholu vědomě regulovat a změnit zaběhané návyky,“ říká psycholog Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů.

5a71d8091c118obrazek.png

Více informací na www.suchejunor.cz

Reklama