reprodukce

Současná lékařská věda už pokročila natolik, že si díky ní mohou páry, které mají potíže s početím, splnit vroucné přání, jež by před více než třiceti lety patřilo do říše pouhých snů – mít vlastní děťátko. Jak se k asistované reprodukci staví Češi? Kolik se u nás rodí děti ze zkumavky? Proč neplodnost párů stoupá a kolik by se muselo narodit dětí, abychom nevymřeli?

Češi fandí, ale nerodí

Podle nedávno provedených výzkumů celých 78 % české populace souhlasí s tím, aby byla asistovaná reprodukce i nadále možností, jak pomoci těm párům, které nemají možnost počít potomka přirozenou cestou. Ve srovnání s většinou členských zemí EU ale Česká republika v počtu dětí narozených pomocí asistované reprodukce zaostává.

Průměrně je v EU z deseti tisíc narozených dětí sedm takzvaných dětí ze zkumavky, v Česku jsou to jen čtyři takové děti. Menší nebo stejný počet dětí narozených za pomoci asistované reprodukce mají jen tradičně katolické země, jako je Polsko nebo Irsko, a státy, které do EU vstoupily teprve nedávno (Bulharsko, Litva). Podíl dětí narozených pomocí umělého oplodnění je také vyšší v zemích s vyšším průměrným věkem rodičky.

Průměrný počet všech narozených dětí připadajících na jednu matku za její život je v České republice pouze 1,3 (průměr zemích EU je 1,5), přitom koeficient musí být alespoň 2,1, aby nedocházelo k „vymírání“ populace.

Proč stoupá neplodnost?

Procento párů s narušenou plodností se v hospodářsky rozvinutých zemích skutečně zvyšuje. Hlavními důvody jsou především odkládání otěhotnění do stále vyššího věku a zvyšující se procento párů, kde porucha plodnosti je podmíněna subfertilitou (sníženou plodností) muže.

Řada žen se začne zajímat o otěhotnění v době, kdy jejich vaječníky již nejsou schopny produkovat vajíčka v takové kvalitě, aby otěhotnění vůbec bylo možné. „Plodnost ženy je závislá na věku s dramatickým poklesem od 35 let, otěhotnění po čtyřicítce jsou vzácná, navíc spojená s vysokým rizikem potratu či porodu plodu s chromozomálně podmíněnou vadou (například downův syndrom). Z tohoto důvodu lze očekávat, že stále více párů bude při otěhotnění potřebovat asistenci specializovaných pracovišť,“ vysvětluje lékař Tonko Mardešić ze Sanatoria Pronatal.

V současné době je průměrný věk české matky 29 let, což do budoucna zvyšuje pravděpodobnost problémů s početím.

Kam pro informace?

Asistovaná reprodukce se s ohledem na tento trend jeví jako efektivní řešení vzniklé situace. Proto je jedním z cílů projektu „DDAR – Dítě díky asistované reprodukci“, který chce pomoci lidem nalézt řešení problémů s početím dítěte, zvýšit informovanost české veřejnosti a zabránit šíření nepravdivých mýtů. A pro informace si už nemusíte chodit do žádné ordinace. Najdete je na webu, který byl vytvořen v úzké spolupráci s lékaři, gynekology a porodníky.

Spuštění stránek je naplánováno na 1. června 2009 (na Den dětí) a najdete je na adrese www.stopneplodnosti.cz. Stránky nabídnou nejen základní informace o asistované reprodukci, ale také kontakty na centra asistované reprodukce a on-line poradnu. Odborným garantem stránek jsou lékaři specializovaní na problematiku asistované reprodukce, na dotazy v poradenské rubrice vám budou odpovídat zástupci jednotlivých center asistované reprodukce. Vznikají tak nové vysoce odborné stránky, kterým však budou rozumět i obyčejní laici.

Myslíte si, že víte dost o neplodnosti a jejích možných léčbách? Průměrný počet dětí na jednu ženu je v Česku 1,3. Průměr snad nikdo netrefí, a co vy? Jste podprůměrná, nebo naprůměrná?