Podívejte se na nebe plné hvězd a žasněte nad tou krásou. Mnozí z nás umějí spoustu těch světýlek pojmenovat (já najdu stěží Velký vůz). A když se zadíváme dalekohledem, zjistíme, že nebeských těles je mnohem víc.

Vesmírem putují i planetky (asteroidy), malá  tělesa (od několika desítek metrů po několik set kilometrů). Z asi 250 000 je jich zaregistrováno pouze několik desítek tisíc. Zaregistrováno znamená, že planetka má svoje číslo, ale také jméno. To se jí obvykle přiděluje na přání objevitele, který si podá návrh obsahující jméno a jeho stručné zdůvodnění v angličtině. Jednou za dva měsíce pak  jména přezkoumává a schvaluje  komise Mezinárodní astronomické unie pro nomenklaturu nebeských těles. Potěšující pro nás může být, že v letech 2003-2006 této komisi předsedá Jana Tichá, ředitelka hvězdárny na Kleti.

Na nebi můžeme najít celou Czechoslovakii, ale také rozdělené Bohemii, Moravii, Silesii a Slovakii.

Do pomyslné nebeské mapy pak zakreslíme řeky: Vltavu, Lužnici, Nežárku a Sázavu. Labe najdeme pod latinským názvem Albis.

Kolem řek se vypínají  Šumava či  Tatry, rozkládají se malebná města Praha, Písek, Třeboň. Brno má jakýmsi záhadným řízením osudu planetky dokonce dvě Bruna a Brno.

Ve vesmíru potkáte  i  českou historii. Najdeme tu Husa, Komenského, Masaryka i Palacha. Jsou tu i postavy historicky nedoložené, ale nám dobře známé, jako Libussa (Libuše)  a Bivoj, dokonce  i staří slovanští bohové Perun a Radegast.

Po nebi putují i velké české osobnosti. Matematiku reprezentuje Bolzano, chemii Heyrovský (nositel Nobelovy ceny za objev polygrafie a Wichterle (vynálezce kontaktních čoček), fyziku Běhounek a genetiku Mendel). Našli bychom tu známého českého pediatra Švejcara.

Velice rozsáhlá je i nebeská knihovna. Je tu  Borovský (Karel Havlíček), Hrabal (Bohumil), Sládkovič (Andrej), Hviezdoslav (Pavol Ország), Neruda (Jan), Čapek (Karel) i Hašek (Jaroslav). Kuriózní jméno má planetka Božněmcová, která se stala jazykolamem pro astronomy (je to první planetka, u níž bylo prokázáno spektrum odpovídající pravému chondritu, což je druh asteroidu)

Na nebi je zastoupena i česká hudba. Se Smetanou, Dvořákem a Janáčkem tu svorně plují Destinn (podle Emy Destinnové)  a Novotná (podle Jarmily Novotné)...

Zastoupeny jsou i další múzy -  třeba planetkou Voskovec-Werich.

Mnohé planetky byly pojmenovány podle rodinných příslušníků samotných  objevitelů. Úplně první planetka nalezená českým astronomem E. Bucharem nese jméno jeho matky  - Tynka.

K šedesátinám dostal  planetku od  svého spolužáka Luboše Kohoutka (českého astronoma působícího v Hamburku)  astronom a nejlepší český popularizátor astronomie Jiří Grygar.

V seznamech planetek můžete narazit i na krásné české jméno Veverka. Pojmenování však toto těleso zdědilo po americkém astronomovi Josephovi Veverkovi.

Jediná planetka, která začíná krásným českým Ř (jistě také lahůdka pro zahraniční astronomy) připomíná  jméno  astronomického časopisu - Říše hvězd. 

Mohli bychom vesmírem putovat ještě dál a nacházet jména nějak spojená s naší vlastí. To bylo jen několik příkladů, které podávají svědectví o významu Čechů a Slováků v rámci světové astronomie.

čerpáno z www.planetky.cz

         

 

Výborně!!! Jste v cíli!!!

Klikněte ZDE !!!

Reklama