Centrum hojení chronických ran je specializované pracoviště zabývající se problematikou hojení ran. Tyto defekty zpravidla vyžadují dlouhodobější léčbu, často delší než měsíc. Centrum mohou navštívit jak pacienti z EUC Klinik, tak i z ostatních zdravotnických zařízení. Léčba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

„Zaměřujeme se na poúrazové a sekundárně se hojící rány po operacích, ale i na dekubity, tedy proleženiny. Při nesprávné terapii hrozí celá řada komplikací, počínaje infekcí, odúmrtím tkáně a u pooperačních ran časné kýly v jizvě. Mezi ty nejzávažnější patří například vznik kýly nebo nekrózy,“ vysvětluje MUDr. Daniel Dejdar, chirurg a hlavní lékař kliniky a garant Centra hojení chronických ran EUC Kliniky.

Centrum hojení chronických ran se však specializuje i na hojení defektů s tzv. papírovou kůží. Samostatnou kapitolou jsou i chronické rány dermatologického rázu, což jsou například bércové vředy. V Přelouči se jim věnuje MUDr. Iva Blümelová, odborná garantka za dermatologii.

„Pro správnou terapii chronické rány je pro náš lékařský tým stěžejní odhalit příčinu jejího vzniku. To znamená, že se věnujeme nejen ráně samotné, ale i primárnímu onemocnění, kvůli kterému rána vznikla. Uvedu jednoduchý příklad – léčíme například jak cukrovku, která je primárním onemocněním pacienta, tak chronické defekty na končetinách jako projev syndromu diabetické nohy, což je chronická komplikace provázející nemoc. Z tohoto důvodu je v Centru hojení chronických ran zapotřebí komplexní mezioborová spolupráce lékařů specialistů,“ objasňuje MUDr. Daniel Dejdar.

Již během první návštěvy pacienta se provádí celkové fyzikální vyšetření – to zahrnuje detailní popis rány, laboratorní testy nebo i vyšetření pomocí zobrazovacích metod. V případě, že se rány vyskytují na dolních končetinách, přichází na řadu vyšetření kvality cévního zásobení končetiny.

640e5d7e6c40feucskarda.jpg
David Škarda, Dis

Jedním z hlavních cílů Centra hojení chronických ran v Přelouči je naučit pacienty o rány správně pečovat. „Abychom hned zpočátku předešli komplikacím v léčbě, je pro nás stěžejní edukace pacientů. Učíme je, jak se o ránu správně starat, čistit a převazovat ji. Proto je nezbytné, aby nás na začátku léčby navštěvovali alespoň dvakrát až třikrát týdně. V případě nesprávné terapie totiž hrozí například zanesení infekce do rány,“ říká David Škarda, DiS., manažer Center hojení chronických ran zdravotnické skupiny EUC.

„Velmi důležitým faktorem je pro nás i důvěra pacientů ve zdravotnický personál. Díky bezbolestnému přístupu a individualizaci léčby mohou lékaři naplánovat terapii tak, aby se pacienti mohli co nejdříve vrátit k plnohodnotnému životu nebo životu s minimálním omezením. Pečlivě dbáme na dodržování doporučených postupů České společnosti pro léčbu ran, pozičních dokumentů EWMA (Evropská společnost pro léčbu rány) nebo EPUAP (Evropská společnost pro léčbu a prevenci dekubitů),“ uzavírá RNDr. Romana Mrázová, Ph.D., MSc., ředitelka EUC Kliniky Přelouč.

euc.jpg

Reklama