Centrum mohou navštívit jak pacienti z EUC klinik, tak i z ostatních zdravotnických zařízení. Léčba chronických ran vyžaduje dlouhodobější péči, obvykle více než měsíc. Odborníci v Centru se věnují především léčbě bércových vředů, dekubitů, defektů tzv. papírové kůže či ran po operacích.

6401c1e2a7ac2obrazek.jpg

„Průměrná doba léčby chronické rány je od tří měsíců výše. Záleží na typu a míře problému. Při léčbě chronických ran je nezbytná spolupráce pacienta, která mj. vyžaduje v některých případech dojíždění do Centra i víckrát týdně,“ vysvětluje MUDr. Štěpánka Pavcová, odborná garantka Centra hojení chronických ran v EUC Klinice Plzeň.

„Nově nabízíme i preventivní vyšetření míry rizika vzniku chronické rány. Vyšetření je jednoduché a bezbolestné. Pomocí kotníkových tlaků dokážeme během 5 minut vyhodnotit průchodnost tepen na periferii cév. K tomu je zapotřebí tlakové manžety a sondy, velké zhruba jako tužka. Tlak se následně měří na horních, poté na dolních končetinách, konkrétně v oblasti kotníků. Lékaři toto vyšetření doporučují například při podezření na ischemickou chorobu dolních končetin,“ objasňuje David Škarda, DiS., manažer Center hojení chronických ran zdravotnické skupiny EUC.

blobid0.png

Centrum hojení chronických ran EUC Kliniky Plzeň se vyznačuje komplexní mezioborovou spoluprací lékařů specialistů a individuálním přístupem k pacientům. Zabývá se nejen léčbou chronických ran, ale i základním onemocněním – tedy tím, kvůli kterému rána primárně vznikla.

„Činnost nově rozšířeného Centra hojení chronických ran v Plzni slavnostně zahájíme 27. února. Věříme, že naši pacienti ocení především zefektivnění péče a kratší dobu objednávání,“ uzavírá David Škarda, DiS.

6401c1d2212e5obrazek.jpg
6401c1c5cca1fobrazek.jpg