Oslavte největší z křesťanských svátků Vzkříšení a Nanebevzetí Ježíše Krista – Velikonoce – v klášteře Jasná Hora! Na toto místo míří ročně miliony poutníků z celého světa poklonit se zázračné Černé Madoně.

ochoz

Největším náboženským centrem Polska je bezesporu město Čenstochová s klášterem řádu Paulínů na Jasné Hoře. Čenstochová by se dala svým významem zařadit po bok francouzským Lurdám. Proč?

Čenstochová...

...je nejen dvanácté největší město v Polsku, ale zároveň jedním z nejvýznamnějším poutních míst v Evropě. Ke zdejšímu klášteru na Jasné Hoře míří ročně okolo pěti milionů poutníků. Přicházejí se sem poklonit obrazu Panny Marie Čenstochovské, tak zvané Černé Madoně.

První zmínka o Čenstochové pochází z roku 1220, ačkoli obec vznikla pravděpodobně již v 11. století. Od té doby prošla mnoha zvraty a dějinnými událostmi, které by vydaly na samostatnou knihu. Uvedu proto jen tři významná data...

  • 1356 – Čenstochové bylo přiznáno městské právo.
  • 1382 – lenní pán Vladislav Opolčík zaplatil klášter Paulínů.
  • 1819 – inženýr Jan Bernhard vytýčil nejdůležitější městskou cestu – Alej Nejsvětější Panny Marie v Čenstochové.

madonaZázraky Černé Madony

Slavnému obrazu Panny Marie Čenstochovské je přičítáno mnoho zázraků. Ten největší a nejslavnější se udál v roce 1655 v období švédské Potopy. Černá Madona údajně pomohla ubránit klášter, který hájily necelé tří stovkách obránců (včetně řeholníků) oproti asi třem a půl tisícům Švédských nájezdníků. Tyto události zpracoval do románové podoby ve své Potopě slavný polský spisovatel Henryk Sienkiewicz.

Dalším zázrak se prý udál za Husitských nepokojů. Husité se pokusili Madonu odnést, leč obraz natolik ztěžkl, že s ním nebylo možné pohnout, a to dokonce ani po té, co do něj dvakráte zlostně ťali, aby jeho moc zlomili.

Areál kláštera

Nejzajímavějším místem v Čenstochové je bezesporu klášter na Jasné Hoře, o který se příkladně stará řád Pulínů. Značná část kláštera je dnes upravená bezbariérově, ale jsou místa, kam se „na kolečkách“ bohužel nedostanete – například nádherná vyhlídka z klášterní věže na město (níže pohled na Alej Nejsvětější Panny Marie)...

censtochova

V komplexu můžete kromě vyhlídky navštívit Jasnohorskou baziliku Nalezení svatého Kříže a Nanebevzetí Panny Marie - největší duchovní poklad Poláků. V kapli Panny Marie je umístěna nad oltářem Černá Madona.

Kromě baziliky a kaple se můžete například projít po ochoze, navštívit klášterní knihovnu či krásný rytířský sál. Zajímavá je i Křížové cesta sochaře Pia Welonskiega, která byla dokončena krátce po velké renovaci kláštera (1900) v roce 1913.

V prostranství před klášterem to vypadá trochu jako na tržišti. Můžete si zde pořídit spoustu křesťanských suvenýrů v podobě křížků, růženců a svatých obrázků. Ve městě pod klášterem jsou pak další, již méně zajímavé církevní stavby.

Kde město najdete?

Do Čenstochové se můžete dostat po vlastní ose autem. V tom případě zamiřte z Českého Těšína na sever – do cíle dorazíte po necelých dvou a půl hodinách a sto sedmdesáti kilometrech. Jet ale můžete i vlakem, Čenstochová se nachází na hlavním tahu Vídeň-Varšava, například z Bohumína, s přestupem v polských Katovicích, budete vlakem na místě za necelé 4 hodiny.

autem

Velikonoce 2011 v Čenstochové

Největší křesťanský svátek Umučení a Nanebevzetí Ježíše Krista, Velikonoce, probíhá po celém světě letos od právě minulé neděle 17. dubna, tak zvané „Květné neděle“. Jakých obřadů a ceremonií se lze ještě letos v Čenstochové účastnit?

Obřadů proběhne velké množství, vybral jsme ty najzajímavější...

strop bazilikyNa Zelený čtvrtek (21. dubna) můžete v Jasnohorské bazilice navštívit mši Večeře Páně s rituálním omýváním nohou - mši slouží Isidore Matuszewski, převor řádu Paulínů, zpívat bude: Jasnohorský vokální soubor Camerata a chlapecký pěvecký sbor Pueri Claromonatana.

O Velkém pátku (22. dubna) si můžete od 14.00 hodin projít křížovou cestu v Jasné Hoře pod vedením samotného arcibiskupa Stanislawa Nowaka. V 19.00 hodin proběhne v Jasnohorské bazilice liturgie s adorací kříže, při které zazpívá vokální soubor Camerata a následovat bude celonoční adorace u hrobu Páně v kapli Panny Marie.

Na Bílou sobotu (23. dubna) je na 19.00 hodin připravena liturgie s velikonoční vigilií, kterou bude sloužit otec Charles, zástupce převora v Jasné Hoře. K vidění bude například obřad ohně a obnovení křestního slibu. Zpívat bude smíšený sbor Jasná Hora.

Na den Vzkříšení Páně (24. dubna) je připraven od 6.00 hodin ráno velikonoční průvod Jasnou Horou - v jeho čele půjde biskup Antoni Dlugosz, hrát bude dechová hudba Jasná Hora. Od 11.00 hodin pak proběhnou v bazilice závěrečné velikonoční obřady, které povede opět arcibiskup Stanislaw Nowak, zpívat bude chlapecký sbor Pueri Claromonatana a Sbor jeptišek z Jasné Hory.

Užitečné internetové stránky...

Kam dál?