Čtenářka Věra má dceru studentku, které je takřka padesát. Doba je holt jiná, dnes lidé studují klidně celý život. Ale má to výhodu - Věra nemusí podepisovat žákajdu.

Proč byste se nevzdělávali třeba v padesáti? Dcera čtenářky Věry si v tomto věku právě dodělává bakaláře...


Celý život učení nemusí být mučení

Naše dcerka studuje,
k padesátce putuje.
Aby z ní byl bakalář,
zase louská slabikář.
I když dvakrát babička,
životem se nehýčká.
Matura jí nestačí,
doba je dnes jinačí.
Když jí školné platíme,
rodičáky míjíme,
každé zkoušky složení
následuje slavení.
Žákajdu nepodpisujem´,
z výsledků se radujem´.

Věra

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama