O tom, že narození dítěte je pro rodinu značně finančně zatěžující, se zajisté nebude nikdo přít. Tuto skutečnost ještě umocňuje fakt, že maminka odchází ze zaměstnání, a rodina tak ztrácí jeden z příjmů. A tady nastupuje role státu, který by měl rodině finančně pomoci. Vždyť se stará o budoucího daňového poplatníka.

Výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) závisí obdobně jako nemocenská na příjmu z předchozího zaměstnání. Pro maminky, které tedy v zaměstnání dosahovaly vyššího příjmu je doba pobírání této dávky ještě finančně únosná. Bohužel však 28 týdnů (pro svobodné osamělé 37 týdnů) uteče jako voda a je tady rodičovský příspěvek.

Výše rodičovského příspěvku je pro všechny ženy stejná a zdaleka nepokrývá všechny náklady, které s sebou miminko přináší. Ani jeho očekávané zvýšení o 1 000 Kč tuto situaci nijak podstatně nezlepší, vždyť výsledná částka 3 500 Kč dosahuje sotva poloviny minimální mzdy. O těchto dávkách maminky zpravidla vědí. Probereme však i další dávky, které může rodina při narození dítěte získat.

Především se jedná o porodné. Je to dávka státní sociální podpory, která je vyplácena kontaktními místy pro výplatu těchto dávek. Od měsíce dubna 2004 přejdou tato kontaktní místa pod úřady práce. Pro občany však k žádné podstatnější změně nedojde, změní se jen vizitky na dveřích a hlavičky na dopisech. Porodné je vypláceno matce dítěte. Pouze ve výjimečném případě, kdy matka dítěte zemřela, může tuto dávku obdržet i otec.

Samotná výše dávky není závislá na příjmu rodiny, řídí se pouze počtem narozených dětí:
jedno dítě 8 450 Kč
dvojčata 20 280 Kč
trojčata 50 700 Kč
čtyřčata 67 600 Kč
paterčata 84 500 Kč

Od narození dítěte může rodina pobírat přídavek na dítě. Článek o výši této dávky vyšel v posledním týdnu měsíce březnu 2004. Zde se dozvíte, za jakých podmínek a v jaké výši můžete tuto dávku pobírat.

Další z dávek státní sociální podpory, která je určena rodinám s dětmi je sociální příplatek. Je určen rodinám, jejichž příjmy nepřesahují 1,6 násobek životního minima, obdobně jako příspěvek na bydlení. S těmito dvěma dávkami státní sociální podpory vás podrobněji seznámíme v jednom z příštích článků.

Pokud jste se v těhotenství nebo po narození dítěte ocitli ve finanční krizi, můžete požádat o jednorázovou dávku na úhradu mimořádných výdajů. Tuto dávku poskytují sociální odbory pověřených Městských úřadů. Není nároková, tzn. že na ni není nárok přímo ze zákona, přesto se ji mnoha ženám podařilo získat. Tato dávka je určena těhotným ženám i matkám s dětmi, poskytuje se na úhradu mimořádných výdajů. Přihlíží se k výši příjmů rodiny, k majetkovým poměrům, ale i k celkové sociální situaci rodiny apod. Tato dávka může být poskytnuta až do výše 15 000 Kč ročně.

V případě finanční tísně tak může budoucí maminka kromě porodného získat další příspěvek na výbavičku pro dítě, pořízení základního nutného vybavení domácnosti apod.

Pokud jsou příjmy rodiny (ale i osamělé matky s dětmi) pod hranicí životního minima, náleží rodině dávka sociální potřebnosti – doplatek do životního minima. Také o tuto dávku se žádá na sociálních odborech Městských úřadů. Při stanovení dávky se přihlíží k výši nákladů na bydlení, které rodina má, a také k nutnosti dietního stravování pro některého z členů rodiny. Na druhé straně se zkoumají majetkové poměry rodiny i příjmy všech členů rodiny za předchozích 6 měsíců. Protože se jedná o dávku opakovanou, zabezpečí rodinu po dobu trvání nepříznivé finanční situace, např. po dobu, kdy je žena na mateřské dovolené a muž nemá dostatečný příjem, aby rodinu zabezpečil.

Problémem všech těchto dávek se může stát skutečnost, že jsou stanovovány na základě částek životního minima: částka na stravu
pro dítě do 6 let 1 690 Kč
pro dítě od 6 do 10 let 1 890 Kč
pro dítě od 10 do 15 let 2 230 Kč
pro stud. dítě do 26 let 2 450 Kč
pro ostatní osoby 2 320 Kč

 
částka na domácnost pro 1 osobu 1 780 Kč
pro 2 osoby 2 320 Kč
pro 3–4 osoby 2 880 Kč
pro 5 a více osob 3 230 Kč

Životní minimum v těchto částkách však bohužel platí již od října 2001, tj. více než dva roky. Proto již může jen stěží vyjadřovat odpovídající výši životních nákladů. Na jeho zvýšení si však ještě budeme muset počkat, protože vláda nemá dostatek finančních prostředků.

Co myslíte, pomáhá tedy náš stát rodinám s malými dětmi dostatečně? Myslíte si, že by změna státní politiky v této oblasti vedla k nárůstu porodnosti? Napište svůj názor.  

Reklama