Milé ženy – in,

ať si politici říkají, co chtějí, svátků není nikdy dost. Ta mimořádná vybočení z hektického pracovního kolotoče přijdou většině z nás vhod. Obzvlášť teď, v létě. Někdy to vypadá, že bychom klidně „slavili“ státní svátek třeba zlatého bobra, jen kdyby nám ho naši zákonodárci odsouhlasili.

Zrovna teď nás čekají dva krásné sváteční dny, tak pěkně a pohodlně umístěné vedle sebe: báječná volná středa a ještě bezchybnější čtvrtek – stačí si vzít dovolenou nebo neschopenku na ten nesmyslný pátek, který to trochu kazí – a máme tu i s víkendem vlastně celých úžasných pět dní volna. Takže díky, Cyrile, Metoději i mistře Jene z Husy!

Zatímco v minulosti „oslavenci“ lidem přinášeli vzdělanost a duchovní hodnoty, do našich životů přispívají už jenom oddechem od šedi všedních dní. Nebo to ne? Co vůbec znamenají Cyril s Metodějem, nebo mistr Jan z Husy pro současné lidi? Víme vůbec, proč je oslavujeme? Pamatujeme si o nich z hodin dějepisu alespoň něco? Co pro nás symbolizují? Zajímají ještě vůbec někoho?

Judita, studentka 3. ročníku gymnázia: „Svátky? … Nevim… Cyril a Metoděj ?…. 6. července. Ne, 5. a 6. je Hus….. Proč se to slaví? Protože bráchové přišli na Moravu a Husa upálili. Teda, to je vlastně docela divný, slavit, že někoho upálili. Ale nakonec jsem to dala dohromady... Dobrý, ne?“

Ano, i tohle jsou názory na naše červencové státní svátky. Ale věřte mi, že nemíním zevšeobecňovat a zjednodušovat. Je jasné, že kdybych se zeptala třeba účastníků oslav Dne slovanských věrozvěstů na Velehradě, odpovědi by vypadaly úplně jinak. Už několik let se sem z celé republiky sjíždějí katolíci, i ostatní lidé bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení nebo náboženského vyznání. A od nich by se člověk dočkal úplně jiných odpovědí. Ti určitě vědí, proč jsou tady.

Tradiční setkání na pohřebním místě Metoděje ve Velehradě začala už v 80. letech minulého století, to v roce 1985 je považováno za jeden z významných momentů občanského sebeuvědomění, který později dokonce přispěl k pádu komunistického režimu. Vláda tehdy odmítla vyslyšet hlasy věřících, kteří se dožadovali pozvání papeže Jana Pavla II. Místo totálního zákazu se představitelé státní moci rozhodli využít přirozeného cítění katolíků a pokusili se udělat z velehradské pouti jakousi mírovou slavnost.

Ale všichni věřící mají na svátky stejný názor. Pro pravoslavné je cyrilometodějský svátek a především jeho datum, nepřijatelný. Za prvé prý bylo toto fiktivní datum ustaveno v církvi nepravoslavné, takže nějaké církevní jednomyslnosti prý nemůže být ani řeči. Za druhé byl termín svátku určen bez jakékoliv souvislosti s životem slovanských apoštolů.

A dokonce byl podle pravoslavných věřících svátek stanoven účelově s úmyslem zastínit památku Mistra Jana Husa; oslava prý měla posloužit latinské církvi k odvedení pozornosti lidu od oslav nepohodlného světce. (Mistr Jan Hus je i mezi mnoha pravoslavnými křesťany uctíván spolu s Jeronýmem Pražským jako pravoslavný světec).

Pravoslavní se domnívají, že právě kvůli tomu se latinská církev náhle rozpomenula na byzantské svaté, které dříve prohlašovala za kacíře. Tak vidíte, a to jsem si myslela, že v dnešní době už „oslavenci“ žádné emoce nevyvolávají … a tady se člověk dozví, že jde v podstatě o posmrtný konkurenční boj, který ovšem už legendární svatí nemohou ovlivnit.

Ať už je tomu jakkoli, pojďme si spolu zopakovat alespoň to školní dějepisné minimum, abych alespoň touhle formou oslavili životy dvou významných osobností našeho dávnověku. Omlouvám se všem ženám-in, které si nemají zapotřebí něco opakovat, protože si všechno pamatují – klidně tuto pasáž přeskočte!

V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselství k byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě. Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil písmo pro slovanský jazyk - hlaholici a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb.

Na Velkou Moravu dorazili bratři v roce 863 (Konstantin pravděpodobně v hodnosti biskupa a Metoděj patrně jako diákon). Pracovali zde s velkými úspěchy, protože vedli kázání i vyučování bratří ve staroslověnštině. V roce 864 ale napadl Ludvík Němec Velkomoravskou říši a kníže Rostislav byl nucen přiznat vazalství vůči východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím.

Bratři byli předvoláni do Říma papežem Mikulášem I., který však zemřel před jejich příchodem. Jeho následník, papež Hadrián II., je přijal vlídně. Přesvědčen jejich pravověrností schválil jejich misijní činnost, posvětil slovanskou liturgii a vysvětil Cyril a Metoděje na biskupy. Cyril se však na Moravu nevrátil. Zemřel v Římě 4. února 869. 

V roce 870 král Ludvík a německý biskup povolali Metoděje na církevní sjezd v Řezně. Zde byl sesazen a zatčen. Po třech letech byl osvobozen na příkaz papeže Jana VIII. a znovu ustaven arcibiskupem moravským. Se zapálením začal šířit víru mezi Čechy a také mezi Poláky na Severní Moravě. MNěl však mnoho nepřátel, kteří nepřestávali útočit. Jeho zdraví bylo podlomeno vleklým bojem a zemřel 6. 4. 885

Neměli bychom však zapomínat ani na oslavu 6. července, kdy si připomínáme Den upálení mistra Jana Husa. Významný český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel byl 6. července 1415 na XV. zasedání sněmu obviněn z šíření Wyklefových nauk, ze snahy bránit odsouzení jeho článků, učení jeho nauky.

Husovy knihy bylo nařízeno spálit a Hus byl prohlášen za zatvrzelého kacíře. Hus se chtěl hájit, avšak byl umlčen, protože obsahem jednání již nebylo slyšení, ale vynesení rozsudku. Král Zikmund, zastupující svého bratra Václava, odevzdal Husa místnímu pánu, který jej vydal k provedení rozsudku radě města Kostnice.

Popraviště mělo být za městskou branou na cestě k hradu Gottlieben. Poté, co byl přivázán k hranici, přijel Zikmundův maršálek a nabídli Husovi z králova rozkazu odvolání, aby si zachoval život. Hus odmítl a hranice byla zapálena. Hranice i s Husovými ostatky byla po shoření vhozena do Rýna.

Ale zpátky do přítomnosti - přeji vám příjemné dva dny volna a až budete vylézat z vody nebo se radovat z toho, že nemusíte do práce, vzpomeňte si, komu za to vděčíte a proč...

Prozraďte, jak využijete dva dny volna vy?

Reklama