economy-seznam-i-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Cestovní trombóza je označení pro nemoc správně zvanou žilní trombembolismus. Je popisována jako ucpání žil na dolních končetinách utvořenou krevní sraženinou. V krajním případě, pokud by se krevní sraženina dostala až do malého plicního oběhu, hrozí dokonce velice nebezpečná plicní embolie.

Nejedná se přitom o jev nijak nový, byl popsaný již v padesátých letech dvacátého století, kdy letecká doprava zaznamenala rozvoj. Na počátku 90. let byly provedeny studie na různých velkých světových letištích a následně se zjistilo, že po dlouhých letech čítajících šest a více letových hodin 17 až 25 % pacientů hospitalizovaných po absolvovaném letu trpělo žilní trombózou nebo plicní embolií. Tento jev byl popsán jako takzvaný syndrom ekonomické třídy.

Proč právě cestování letadlem (a v ekonomické třídě zvlášť) představuje riziko?

Slavný německý lékař R. Wirchow stanovil předpoklady, které zvyšují riziko vzniku žilní trombózy. Patří sem: omezení krevního proudu v žilním řečišti, zvýšení krevní srážlivosti či poškození žilní stěny. A právě při cestování dopravním letadlem působí na lidský organismus hned několik faktorů.

1) V kabině letadla je nižší obsah kyslíku ve vzduchu a nízká vlhkost vzduchu, což má za následek rozšíření všech cév včetně žil na dolních končetinách, a tím dochází ke zpomalení proudu krve.

2) Cestující přijímají menší množství tekutin, a tím je krev více zahuštěná. Případně také konzumují alkohol, který organismus ještě více vysušuje. Tím je podpořena srážlivost krve a vzrůstá riziko vzniku krevní sraženiny.

3) V ekonomické třídě jsou sedačky pro cestující umístěny velmi blízko vedle sebe i za sebou, což nutí cestující sedět neustále s pokrčenými dolními končetinami. Právě tato poloha vede ke stlačení podkolenní žíly. A tím k opětovně k omezení žilního toku v končetinách.

4) Pospávání vsedě vede k poklesu svalového napětí končetin, a tím opětovně ke zpomalení proudu krve v žílách.

Když se tyto popsané okolnosti spojí s některými rizikovými faktory žilní trombózy, které pacient již má, riziko žilní trombózy během cestování letadlem výrazně stoupá.

Ostatní rizikové faktory

 • Obezita
 • Kouření
 • Prodělaná trombóza v osobní anamnéze
 • Těhotenství
 • Věk nad 65 let
 • Užívání antikoncepce či jiné hormonální léčby
 • Prodělaná operace pánve či dolních končetin
 • Přítomnost křečových žil

Jak se cestovní trombóza projevuje?

 • Pocit pnutí v lýtku
 • Brnění nohou
 • Otoky dolních končetin
 • Bolest po došlápnutí
 • Zarudlá nebo namodralá končetina 

Pokud pozorujete některý z těchto příznaků, rozhodně nevstávejte ze sedačky, riskovali byste utržení sraženiny a její cestování po krevním řečišti. Vyšlete za některou z letušek spolucestujícího nebo si ji přivolejte tlačítkem pro přivolání personálu.
 
Jak trombóze předejít nebo alespoň snížit riziko?

Zacvičte si během letu – pokud je to jen trochu možné, každou hodinu vstaňte, dojděte si na toaletu a protáhněte nohy. Vsedě pak můžete zvedat chodidla nahoru a dolů a ohýbat nohy v kotníku. Ideálně udělejte každou hodinu alespoň dvacet cviků.
Pijte – Nekonzumujte v letadle alkohol ani žádné kofeinové nápoje. Naopak si dopřejte dostatek neperlivé vody. A to jak před letem, tak během něj.
Zapomeňte na léky na spaní – spánkem snížíte tělesné a svalové napětí v končetinách a zpomalíte si krevní oběh.
Povolte si opasky – Případně rozepněte knoflíky u těsných kalhot – snížíte tak tlak v oblasti pánve.
Vyhněte se škrtícím ponožkám – nebo také ponožkám s těsnou gumou. Je možné si na let zakoupit zdravotní punčochy.
Informujte – Při nástupu do letadla informujte letušky, že můžete patřit do rizikové skupiny vzniku trombózy. Během letu se pozorujte a pokud by se vám cokoliv nezdálo, neváhejte s přivoláním palubního personálu.

Zdroj: Research gateCBC study of economy syndromeŽilní poradnaDentimed shop