Úderem půlnoci ze čtvrtka na pátek vstoupí Česká republika do schengenského prostoru. Jediné pasové kontroly, které nám tak uvnitř Schengenu zůstanou, budou na letištích. A i ty zmizí do konce března roku 2008.

Vstup do Schengenu s sebou přináší řadu změn, především co se týče struktury policie. Z názvu Cizinecká a pohraniční policie vypadne slůvko pohraniční, přes dva tisíce jejích zaměstnanců přejde k pořádkové a dopravní policii a někteří definitivně opustí služební poměr. Na řece Labi začaly sloužit smíšené hlídky na speciálně vybavených člunech a cizinecká policie se zaměří především na kontrolu pohybu cizinců uvnitř země.

Do akce se mají zapojit také „létající“ hlídky ve čtrnácti vrtulnících, které prý budou střežit především řidiče kamionů. Právě s kamiony však nastaly nové problémy. I když se všichni odborníci shodnou na tom, že devastaci silnic nezpůsobuje ani tak celkové přetížení kamionů, jako přetížení jednotlivých náprav, vydalo Ministerstvo dopravy doporučení, které je v rozporu se zákonem.

V zákoně totiž stojí, že je dopravce povinen zajistit náklad proti přesunutí, a zabránit tak nadměrnému zatížení nápravy. Dopravci si ovšem nechali vypracovat posudek, který prokazuje, že se sypký náklad na voze může během cesty přesunout. Přesto takové posunutí podle posudku nevede k překročení limitu zatížení na nápravu, pokud je dodržen limit váhy celého nákladu a pokud je náklad správně naložen. Tuto skutečnost ovšem ministerstvo zcela ignorovalo a doporučilo neměřit zatížení náprav nákladních automobilů, které převážejí sypký materiál, s odvoláním právě na výše zmíněný posudek. Dopravci tak mohou v klidu ignorovat zákon a nestarat se o to, jestli je auto naloženo rovnoměrně. Přitom od vstupu do Schengenu počet kamionů na českých silnicích stoupne. A silnice se už teď rozpadají...

Co říkáte vstupu do Schengenu? Bude pro Vás znamenat nějakou změnu? Obáváte se přílivu cizinců a vzrůstu kriminality, nebo očekáváte rozvoj ekonomiky? A co říkáte na to, že už nejen jednotliví politici, ale i celá ministerstva doporučují nedodržovat zákon? Jak asi dopadnou české silnice po vstupu do Schengenu?