Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Společnost pro výživu vyhlašují čtvrtý ročník úspěšné soutěže O nejlepší školní oběd. Projekt se snaží upozornit na důležitost zdravého stravování dětí, nejen doma ale i ve škole. Do soutěže se mohou přihlásit školní jídelny z celé České republiky prostřednictvím internetových stránek www.ZijZdrave.cz do 30. dubna 2013. Letošním tématem je Drůběž ve školní kuchyni.

jídlo

Od nejútlejšího věku je třeba u dětí rozvíjet správné výživové návyky. Kromě rodiny hraje v tomto procesu důležitou roli také stravování ve školní jídelně. Získané návyky si děti s sebou nesou do dospělosti a mohou jim pomoci předcházet nadváze, obezitě a souvisejícím zdravotním komplikacím v pozdějším věku,“ vysvětluje MUDr. Zlatko Marinov, pediatr a dětský obezitolog. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se snaží skrze soutěž O nejlepší školní oběd zdůraznit kvalitu, chuť, pestrost a energetickou vyváženost školní stravy. Dětem také nabízí možnost poznat nové suroviny nebo způsoby úpravy jídel.

Každá z přihlášených jídelen se prezentuje kompletním poledním menu sestávajícím ze tří chodů (polévky, hlavního jídla s přílohou a dezertu) dle zadání. První kolo soutěže probíhá korespondenční formou a odborná porota má za úkol vybrat deset postupujících týmů. Ty se utkají ve druhém kole, kdy své menu uvaří a předloží porotcům k degustaci. Zúčastnit se může kterákoli školní jídelna zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení a provozovaná podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. Soutěžní pokrmy musí běžně nabízet na svém jídelním lístku a cena jedné porce nesmí překročit limit 34 korun.

Jídelny se mohou přihlásit do 30. dubna 2013. Finálové kolo se bude konat 27. srpna 2013 v Praze. „Školním jídelnám, které se umístí na prvních třech místech, věnuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, v rámci projektu Žij zdravě, finanční prostředky na nákup kuchyňského vybavení. Vítěz obdrží poukaz na 20 tisíc korun, v pořadí druhá jídelna 10 tisíc korun a třetí 5 tisíc korun,“ říká David Drahonínský z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přihlášku do soutěže O nejlepší školní oběd a kompletní pravidla je možné nalézt na www.ZijZdrave.cz.

žij zdravě

Reklama