Jeho objevy byly revolucí. Jeho poznatky změnily způsob, jakým svět do dnešních dnů přistupuje ke genetice. Byl to Čech, o kterém ale v zahraničí vědí lidé více než u nás. Gregor Mendel, otec geneticky. Nový životopisný portrét tohoto velkého vědce, který na pokusech s hrachem odhalil základy dědičnosti, uvede Česká televize v úterý 21. února ve 21.00 hod. na ČT2.

mendel

„Bez nadsázky je možno říci, že Johann Gregor Mendel je znám všude ve světě, s výjimkou České republiky. V jakékoli globální učebnici biologie jsou přitom jmenovány dvě postavy, které zakládají moderní biologii: Charles Darwin a Gregor Mendel,“ vysvětluje autor námětu a průvodce dokumentem, katolický kněz Marek Orko Vácha a pokračuje: „Mendel jako první spojil botaniku a matematiku, a zatímco ostatní zkoumali mnoho znaků na málo rostlinách, Mendel zkoumal málo znaků na mnoha rostlinách. Na rozdíl od obecných představ, že potomek je průměrem obou rodičů, Mendel dokázal, že to tak nemusí být, že potomek se v jednom znaku může zcela podobat jednomu rodiči a druhému vůbec. A navíc, že potomek může dokonce vypadat zcela jinak než jeho rodiče. Po Mendelovi již není třeba být géniem, stačí jen ‚dělat genetiku‘.“ 

kk

V dokumentárním filmu, s hranými prvky, režisérské dvojice Otakáro Maria Schmidt – Jana Kristina Studničková se prolíná život a dílo Gregora Johana Mendela se současným pohledem na vývoj genetiky. Diváci jej mohou sledovat při práci, modlitbě i při přednáškových disputacích. Jako hudební doprovod zní tvorba Leoše Janáčka, se kterým si byl Mendel duchovně blízký.

mendel mladší

Snímek je součástí projektu České televize Rok české vědy, který představuje speciální sérii pořadů věnujících se největším osobnostem tuzemské vědy i nejvýznamnějším objevům z její historie.

Reklama