V našem posledním povídání jsme zavítaly do třináctých komnat budov školských. Dnes navštívíme společnost vznešenější - královský dvůr galantní Francie. Průvodci nám budou svůdník Casanova, kterého neřestný život dovedl až k hemeroidům, a „přítel lidu“ Marat, který si na cestě za slávou uhnal smrt.

Galantní nebo milostné?
Slůvko galantnost pochází z francouzského galanterie, což znamenalo mravem přikázanou dvornost a úslužnost, a to především k něžnému pohlaví. Původní dvorné způsoby však byly posléze nahrazeny nevázaností a prostopášností, jejichž následkem bývaly často choroby ne nadarmo nazývané „galantní“.

Casanovovy hemeroidy
Největším mistrem ve věcech galantních byl bezpochyby italský světák Giacomo Casanova, který proslul svými dobrodružstvími milostnými, ale i komentáři k politickému dění. Ve svých pamětech však zmínil i některé trable střevní, například jak při svém uvěznění v Benátkách musel odbíhat „na stranu“ každých patnáct minut. Především ale hořce vzpomíná, jak se čtrnáct dní smažil pod olověnými střechami, aniž by si jedinkrát mohl odskočit. Památkou na toto utrpení mu byly hemeroidy, které ho, spolu s prostatou a nemocemi močového měchýře, nakonec v roce 1798 definitivně zahubily. Zachovaly se nám však díky němu mimo jiné zajímavé poznatky o tom, že v Rusku té doby byly hemeroidy považovány za nemoc důstojnou a pravého šlechtice hodnou.

Král klystérek
Prazvláštní přístup ke galantnosti měl také francouzský král Ludvík XIV. Miloval totiž ženskou společnost, a tak ho na jeho cestách provázely výlučně dvorní dámy. Rád je bohatě hostil, ovšem kočár nesměly nikdy opustit dříve, než sám král, a ony prý raději omdlévaly, než aby tento příkaz porušily. Za takovéto týrání útrob něžného pohlaví byl Ludvík po zásluze potrestán - trpíval úpornými střevními problémy, které mu způsobovaly nesmírné bolesti a někdy až mdloby. Není také divu - byl to veliký jedlík, schopný pozřít i desítku chodů, kteréžto hody pak zakončoval vysokými dávkami projímadel.

Vrchní Očišťovatel
Další z francouzských monarchů, Ludvík XV., jmenoval jednoho ze svých dvořanů Očišťovatelem příslušných královských partií po vykonané potřebě, přičemž šlo o funkci velmi vznešenou. Tento panovník také rozšířil tradici poskytování audiencí při takzvaném lever - královské vstávání z postele - i na období, kdy usedl na stolici. Přes veškerý tento luxus však záchody stále zůstávaly pouhými přenosnými nočníky či stolicemi, žádný z královských paláců nevlastnil onu místnost, což bylo možná ve prospěch ovzduší, protože tehdejší suché záchody se žumpami kolem sebe šířívaly nelibý odér.

Marat ve stoce
Jedinou průkopnicí hygieničtějšího ulevování si byla půvabná dcera Marie Terezie Marie Antoinetta, pro kterou nechal král při korunovaci vybudovat splachovací záchod. Lid jí ovšem tento přepych  nehodlal odpustit a spolu s dalšími prohřešky jí vše spočetl při Velké francouzské revoluci. Především Marat, který se v po celý rok musel skrývat v nevábných tunelech pařížské kanalizace, měl jistě důvod nemít rozmařilou královnu v lásce. Ze splašků si totiž přinesl ošklivou kožní chorobu, kvůli níž posléze trávil nemalý čas koupelemi. Ve vaně také, rukou sličné Charlotte Corday d’Armont, zemřel.

Ať už budeme Velkou francouzskou revoluci hodnotit jakkoliv, v jednom jistě přinesla nemalý pokrok - v pařížských ulicích a posléze i v ulicích jiných měst se konečně objevily veřejné záchodky, ještě nekryté, přece však pohodlnější než temná zákoutí a škarpy, na nichž pod heslem rovnost, svornost, bratrství mohl usednout bohatý i chudý.

S využitím knihy Radomila Šolce - Kam i císař pán chodil pěšky.

Dovedete si představit, že byste měla Očišťovatele? Nebo že byste tuto funkci vykonávala? Máte nějaké zkušenosti s hemeroidy? Třeba po porodu?

Soutěž: Poznejte tajemného neznámého/tajemnou neznámou! (4. fotka)

Reklama